Försäljning av bekämpningsmedel kontrolleras

Nu i juni kommer kommunens miljöinspektörer att besöka butiker, grossister och varuhus som säljer bekämpningsmedel. Syftet är att kontrollera att de bekämpningsmedel som säljs är godkända, har en korrekt märkning och att butiken informerar om hur produkterna ska användas.

två gröna små larver på ett grönt blad

Bekämpningsmedel är kemikalier eller biologiska produkter som används för att stoppa skadedjur, växter eller mikroorganismer.

Bekämpningsmedel är kemikalier eller biologiska produkter som används för att stoppa skadedjur, växter eller mikroorganismer från att förstöra skörd, egendom eller från att skada människors eller djurs hälsa. Bekämpningsmedel har sådana egenskaper att de i sig själva kan orsaka skada på hälsa eller miljö om de används på ett felaktigt sätt. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt. Produkterna ska vara märkta med exempelvis bruksanvisning och information om vilka ämnen som finns i produkten.

Kontrollerna av försäljning av bekämpningsmedel i Uddevalla är en del av en tillsynskampanj som pågår i hela Sverige under sommaren. I kampanjen samverkar Sveriges kommuner och Kemikalieinspektionen för att se till att försäljningen sker på rätt sätt. Uppföljande besök tillsammans med ansvariga sker i de butiker som har störst utbud.

Sammanlagt kommer 10-20 butiker att kontrolleras i Uddevalla.