Idrottsplanen vid Sommarhemsskolan byggs ut

Idrottsplanen ovanför Sommarhemsskolan ska byggas ut för att bli en ersättningsplan för en av de två fotbollsplaner som behöver flytta från Rimnersområdet när nya simhallen ska börja byggas. I samband med utbyggnaden av idrottsplanen kommer en del berg att behövas sprängas bort.

grusplan med löparbanor intill

Idrottsplanen vid Sommarhemsskolan kommer att byggas ut och göras om till en konstgräsplan.

Fotbollsplanen byggs ut för att bli en 9 mot 9 konstgräsplan. Det innebär att planens spelyta kommer att vara 50 meter bred och 70 meter lång, och ha ytterligare tre meters säkerhetszon runtom. För att uppnå dessa mått behöver en del berg sprängas bort i västra delen av planen, som vetter mot ett skogsområde. Sprängmassorna kommer sedan delvis att användas vid utbyggnaden av fotbollsplanen och delvis köras bort. Arbetet kommer att innebära en del tunga transporter längs Dagövägen.

- Nu inleds arbetet och de första sprängningarna kommer att starta under vecka 23, efter skolavslutningen. Sprängningarna kommer att pågå i ca tre veckor och hela arbetet med konstgräsplanen beräknas vara klart i slutet av oktober, säger Cecilia Wahlskog, projektledare samhällsbyggnad.

Fotbollsplanen kommer att fyllas ut med sprängmassor och grus och överst läggs konstgräset. Samtidigt grävs en ny dränering runt hela planen.

Sex nya belysningstorn kommer att sättas upp vid konstgräsplanen. Stolparna kan lysa upp planen i 100 lux i normalbelysning och kan förstärkas upp till 200 lux vid matcher.

- Allmänheten kommer att kunna nyttja konstgräsplanen året runt vid de tider då skolan eller föreningarna inte använder planen. Då kan även allmänheten tända belysningstornen upp till 100 lux via en knapp, säger Cecilia Wahlskog.

I övrigt förlängs och breddas skolans längdhoppsgrop så att den även kan fungera för kulstötning. Den nuvarande löparbanan kommer att försvinna, vilket innebär att löpning istället kan ske på den nya konstgräsplanen.

Läs tidigare nyhet Två nya fotbollsplaner i Uddevalla, en med konstgräs