Resultat: företagsenkät – Coronapandemin, kompetens- och rekryteringsbehov

Nyligen skickade Uddevalla kommun, i samarbete med Arbetsförmedlingen Fyrbodal och ett antal företagarorganisationer, ut en enkät till drygt 1400 företagare. Syftet var att bättre förstå företagarnas nuläge i Coronapandemin, utmaningar och framtida behov för att kunna möta detta på ett bra sätt.

Enkäten innehöll 41 frågor och skickades ut i slutet av mars, med en svarstid på fyra veckor och 76 företagare tog sig tid att svara och inkomma med synpunkter. Dessa företagare hade en stor spridning vad gäller antalet anställda; 28 företag var ensamföretagare och tre företag hade fler än 100 anställda, resten fanns däremellan. De som svarade representerade alla olika branscher men flest svar kom från företag i bygg-, handels- och i fastighetsbranschen.

■ Det visade sig att 43 företag (57%) hade haft inkomstbortfall i någon grad för 2020, jämfört med 2019. 24 företag (32%) hade inget inkomstbortfall och nio företag (12%) hade haft en inkomstökning.

■ Det visade sig att 43 företag (57%) hade haft inkomstbortfall i någon grad för 2020, jämfört med 2019. 24 företag (32%) hade inget inkomstbortfall och nio företag (12%) hade haft en inkomstökning.

Enkäten togs fram av Uddevalla kommun och Arbetsförmedlingen Fyrbodal i samarbete med Företagarna, Svenskt Näringsliv, Uddevalla Näringsliv, Byggföreningen Bohus Norra Älvsborg och Fastighetsägarna.

När de sedan uppskattade sitt inkomstbortfall för de två första månaderna 2021 jämfört med samma period 2020 så svarade 41 företag (54%) att de hade haft inkomstbortfall i olika grad, varav sju företag hade haft en minskad omsättning med mer än 75%. 30 företag registrerade att de inte trodde sig ha haft något inkomstbortfall och fem företag uppskattade en inkomstökning under perioden.

■ När de sedan uppskattade sitt inkomstbortfall för de två första månaderna 2021 jämfört med samma period 2020 så svarade 41 företag (54%) att de hade haft inkomstbortfall i olika grad, varav sju företag hade haft en minskad omsättning med mer än 75%.

■ När de sedan uppskattade sitt inkomstbortfall för de två första månaderna 2021 jämfört med samma period 2020 så svarade 41 företag (54%) att de hade haft inkomstbortfall i olika grad, varav sju företag hade haft en minskad omsättning med mer än 75%.

Tio företagare (13%) hade behövt lägga varsel för sin personal. Men för 54 företagare (71%) är varsel inte aktuellt och 12 företagare (16%) svarade att de troligtvis inte behövde lägga varsel.

Många företag verkar ha ett behov av att rekrytera personal inom de kommande sex månaderna inom exempelvis följande yrken:

slaktare, murare, stuveripersonal, automation, mekaniker, servicetekniker, sanering, kockar, servicetekniker till vitvaruservice, mätingenjörer, platschef, jurist, projektledare, konstruktör, teknisk säljare, elektriker, säkerhetstekniker, it-tekniker, hissmontör, fastighetstekniker, byggnadsarbetare, snickare, projektledare, driftingenjör elnät, säljchef, skiftledare kraftvärme, renhållningsarbetare, teknisk konsult, administratör, svetsare,verkstadsarbetare, kalkylator, träarbetare och allt-i-allo.

Totalt uppskattar dessa 76 företagarebehöva rekrytera ca 60 nya tjänster framöver.

■ Företagen bedömer att efterfrågan av deras varor och tjänster kommer att vara oförändrad eller öka. 22 företag (29%) har svarat att efterfrågan kommer att öka, 8 (11%) tror att den kommer att minska och den största delen; 46 företagare (61%) tror att efterfrågan ­kommer att vara oförändrad.

■ Företagen bedömer att efterfrågan av deras varor och tjänster kommer att vara oförändrad eller öka. 22 företag (29%) har svarat att efterfrågan kommer att öka, 8 (11%) tror att den kommer att minska och den största delen; 46 företagare (61%) tror att efterfrågan ­kommer att vara oförändrad.

11 företag (14%) angav att de kan ta emot praktikanter, 30 företag (39%) kanske i framtiden och 35 företag (46%) tackade nej till detta.

Huvuddelen av företagen har inte behövt söka omställningsstöd hos staten. Endast 8 företag (11%) av dessa 76 har gjort det. Stöd till korttidsarbete har sökts av 13 företag (17%). Sju företagare (9%) har fått hyresrabatt av sin hyresvärd.

Fyra företag (5%) har tagit del av någon av kommunens åtgärder (förlängda betalningstider, slopade tillsynsavgifter, tidigareläggning av uteserveringar, möjlighet till utomhusförsäljning etc). 23 företagare ville ha kontakt med antingen Uddevalla kommun eller Arbetsförmedlingen för att diskutera vidare.

De största utmaningarna för företagen nu och efter pandemin är till exempel följande:

 • "Att inte räntorna stiger så hushållen konsumerar mindre"
 • "Få folk att fortsätta äta svensk mat"
 • "Likviditet och att klara företaget på sikt"
 • "Vaksam på ändrade handelsmönster"
 • "Konjunkturens utveckling är största utmaningen"
 • "Bevara godsvolymerna"
 • "Att mina kunder och deras kunder klarar sig. Nu finns en fördröjning av givna insatser som kan dölja hur det egentligen ser ut på marknaden om t ex 6 månader."
 • "Att behålla omsättning i företaget"
 • "Att få igång det ordentligt"
 • "Att överleva"
 • "Vi har 12-24 månaders fördröjning så det är nu som effekterna av pandemin verkar komma"
 • "Rekryteringar"
 • "Att rättsväsendet fungerar"
 • "Norska gränsen"
 • "Att klara sig"
 • "Kommunernas bristande kommunikationskanaler samt deras bristande beställarkompetens"
 • "Anställda med rätt kompetens"
 • "Att få kunderna tillbaka"
 • "skapa tillväxt, återta förlorad omsättning och anställda"
 • "Att jag håller mig frisk eftersom jag är själv"

Behovskartläggning - Arbetsförmedlingen Fyrbodal

Redan under hösten 2019 ökade antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än tolv månader till följd av en dämpad konjunktur och en ökad strukturomvandling på arbetsmarknaden. Pandemin har förstärkt utvecklingen och det finns en överhängande risk att antalet långtidsarbetslösa, som redan är på rekordhöga nivåer, fortsätter att öka. Arbetsförmedlingen har kartlagt kompetensförsörjning samt utbildningsbehovet bland företagen i våra respektive kommuner i fyrbodal.

Läs mer i rapporten Behovskartläggning - Arbetsförmedlingen Fyrbodal Pdf, 1.2 MB.