Så här tycker ni om Rimnersområdet

Under våren har vi undersökt hur helheten på Rimnersområdet skulle kunna utvecklas till ett attraktivt- sport och idrottscentrum. Det har genomförts en förenings- och organisationsdialog samt en medborgardialog.

Resultatet finns sammanställt i ”Så här tycker ni om Rimnersområdet” (Klicka för att öppna pdf)

En enkät skickades ut till cirka 85 idrottsföreningar, Friluftsfrämjandet, Funktionsrätt Uddevalla, parasporten, Uddevalla Näringsliv, Destination Uddevalla, idrottslärare, UEIG (lärare och elever), special distriktsförbund, idrottsplatstekniker, föreningsstöd med flera, kommunala rådet för äldre, ungdomsfullmäktige och ungdomsnavet.

Det sattes också upp affischer på aktivitetsplatser och fritidsgårdar, vi tog direktkontakt med tränare för barn, unga och andra verksamma, publicerade nyheter och gjorde inlägg i sociala medier med uppmaningen att gå in och svara på frågor om hur Rimnersområdet skulle kunna utvecklas i framtiden.

Totalt svarade 60 föreningar och organisationer samt 295 medborgare varav 181 var pojkar/män och 114 var flickor/kvinnor.

- Nästan alla är positiva till att utveckla Rimnersområdet till ett viktigt och centralt område för invånarnas aktiviteter, hälsa och friluftsliv. Många tycker att området ger stora möjligheter till spontanidrott på egna villkor i kombination med vanliga idrottsanläggningar, säger Johan Gadd som varit processledare för undersökningen.

Resultatet finns sammanställt i ”Så här tycker ni om Rimnersområdet Pdf, 1.5 MB.

- Vi har valt att göra en sammanställning av resultatet utan några bedömningar eller uppskattningar, allas svar räknas. Resultatet kommer nu att ligga till grund för en förstudie där vi tar fram en grov tidsplan och förslag på genomförbara förbättringsmöjligheter som kommunens politiker får ta ställning till i ett senare skede, säger Robert Börjesson och Emil Palmqvist som arbetar med utveckling av Rimnersområdet.

I en framtida utveckling av Rimnersområdet kommer kommunen inte att kunna uppfylla allas drömmar. Vi kommer att behöva prioritera, men vi vill tillsammans mer er som besöker och använder området ta fram ett förslag till ett attraktivt sport- och idrottscentrum som ska:

  • vara ett attraktivt sport- och idrottscentrum som möjliggör gemenskap, välmående, motion, undervisning, träning och tävling.
  • ha ett brett utbud av anläggningar, hallar, lokaler och planer för olika sporter som erbjuder liv och rörelse för alla samt mötesplatser och närhet mellan olika intressen.
  • vara en besöksanledning och en självklar destination i Uddevalla för alla som vill ha roligt, må bra och utvecklas i sitt idrottande.

Resultatet i sin helhet hittar du i Dialog föreningar och organisationer Pdf, 1.2 MB. och Medborgardialog Pdf, 284.8 kB..