Fjärrtillsyn på natten med hjälp av diskret kamera

Ostörd nattsömn och ökad självständighet samtidigt som hemtjänsten finns nära om något skulle hända. Fjärrtillsyn med kamera erbjuder flera fördelar för både brukare och vårdpersonal.

Liten kamera för fjärrtillsyn står på en hylla.

Kameran används bara på tider som är överenskomna mellan brukaren och hemtjänsten, inga bilder eller filmer sparas.

Hemtjänsten i Uddevalla kommun erbjuder nu fjärrtillsyn vilket innebär att man kan få nattlig tillsyn med hjälp av en kamera, i stället för att nattpatrullen gör ett fysiskt besök. Fjärrtillsynen passar brukare som inte vill bli störda under natten och hemtjänstpersonalen är alltid redo att göra hembesök om bekymmer skulle uppstå.

- Fjärrtillsyn gör att man slipper bli väckt mitt i natten och kan sova tryggt eftersom hemtjänsten ändå finns nära. Kameran är diskret och används bara på tider som är överenskomna med brukaren, säger Christer Fransson som är avdelningschef inom socialtjänsten i Uddevalla.

Fjärrtillsynen utförs endast av behörig personal och inga bilder eller filmer sparas. Det går att kombinera personliga besök och fjärrtillsyn. Fjärrtillsynen kostar inget extra utan ingår i den vanliga hemtjänstavgiften.

Ökad självständighet och fokus på besök under dagtid

Fjärrtillsyn med hjälp av kamera är ett exempel på välfärdsteknik och bidrar till ökad självständighet och trygghet. I dagsläget har cirka en tredjedel av alla brukare i Uddevalla med tillsyn på natten fjärrtillsyn. Målet är att alla som vill ska få möjlighet till fjärrtillsyn. Med hjälp av fjärrtillsynen frigörs även värdefulla resurser inom vården eftersom personalen inte behöver göra lika många nattliga fysiska besök.

- Personalen tycker också att det fungerar bra eftersom de kan fokusera mer på omsorgsbesöken som sker på dagtid. Ett besök av hemtjänsten på dagen uppskattas ofta men än ett på natten. Det handlar mycket om att omfördela resurserna och att utnyttja tiden på bästa sätt, berättar Christer Fransson.

Mer information om fjärrtillsyn

Du som vill veta mer om fjärrtillsyn hittar mer information här på uddevalla.se:
Fjärrtillsyn i Uddevalla kommun

Du kan också läsa mer om hur Uddevalla kommun arbetar med välfärdsteknik och deltar i ett projekt på samma tema som drivs av Sveriges kommuner och regioner:
Uddevalla digitaliserar för en smartare äldreomsorg