Studieförbundet Vuxenskolan Väst får årets demokratipris

Uddevalla kommuns demokratipris 2021 går till Studieförbundet Vuxenskolan Väst. Priset delades ut av kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson under det digitala nationaldagsfirandet på Gustafsberg.

Elving Andersson, Emma Rossvik, Mia Ekegren, Hans-Inge Sältenberg står framför societetshuset på Gustafsberg

Emma Rossvik, Mia Ekegren och Hans-Inge Sältenberg från Studieförbundet Vuxenskolan Väst tog emot Uddevalla kommuns demokratipris av kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson, till vänster i bild. (Klicka för större bild)

Kommunfullmäktiges demokratiberedning har beslutat att demokratipriset ska gå till Studieförbundet Vuxenskolan Väst med följande motivering:

”Studieförbundet Vuxenskolan Väst (SV Väst) bygger sin verksamhet på att sprida kunskap och förståelse mellan människor i form av studiecirklar och genom att driva olika projekt som främjar demokrati och folkbildning. SV Väst fokuserar sitt samhällsengagemang på att knyta band mellan medborgarna. SV Väst fungerar som utbildande såväl som opinionsbildande och anordnar gemensamma arrangemang som ”No hate Uddevalla” samt kulturevenemang som gör att människor från olika kulturer och olika religioner kan mötas. Grunden för organisationen och riktlinjen är ”Alla människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna samt varje individs rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin”. I en tid där demokratiska krafter måste jobba på högvarv är initiativ som sträcker ut händer mellan människor nödvändiga och välkomna. Genom att tilldela SV Väst priset vill Uddevalla kommun uppmärksamma förbundets viktiga insatser och lyfta fram folkbildningens roll i främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter.”

Demokratipriset består av ett diplom samt 10 000 kronor.

Uddevalla kommuns demokratipris utdelas årligen för att uppmärksamma och belöna en enskild person eller personer, förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt värnar om demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkar olika former av diskriminering i Uddevalla. Allmänheten har under våren haft möjlighet att nominera pristagare.

Mer information om demokratipriset