Familjehem sökes till tonårsflickor

Har du tid och vill göra en insats och dela med dig av ditt trygga liv? Just nu har vi stort behov av familjehem som kan ta emot flickor som är i tidiga tonåren. Du/ni behöver vara ett aktivt stöd för ungdomen kring områden som hälsa, skolgång och identitetsskapande.

två gosedjursnallar som håller om varandra sitter på en gräsmatta, det är grönt runtom

Har du tid och engagemang att dela med dig av ditt trygga liv?

Detta stöd sker tillsammans med socialtjänsten, ungdomens nätverk och eventuellt andra aktörer såsom exempelvis familjebehandlare, sjukvård och skola. Ungdomen kommer att bo hos er som familjehem en kortare eller längre tid och det kommer upprättas en plan med mål och delmål i syfte att ge ungdomen förutsättningar till positiv utveckling.

Arvode och omkostnadsersättning utgår enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer.

Vill du/ni bli familjehem? Varmt välkommen att kontakta oss på familjehemsgruppen@uddevalla.se