Håll i och håll ut i sommar

Håll i och håll ut och fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer i sommar för att minska spridningen av covid -19. Det är viktigt att du fortsätter ta ditt ansvar. Tillsammans hjälps vi åt!

coronaskylt vid badplats Unda. Skylten har texten Att hålla avstånd är att visa omtanke

Fortsätt att hålla i och hålla ut i sommar.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridning säger bland annat att du bara ska umgås i en mindre krets, hålla avstånd och vara observant på sjukdomssymptom. Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt, äldre och personer som tillhör riskgrupp löper högre risk att bli allvarligt sjuk. Res säkert och försök att begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. Undvik resor med kollektivtrafik där det inte går att boka plats och välj att gå eller cykla när det är möjligt. Undvik trängsel i handeln och försök att begränsa antalet inköp i butiker, handla helst på egen hand och undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna.

På Folkhälsomyndighetens sida kan du läsa Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid -19

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00