Nu byter vi ut trygghetslarm i hemmen

Socialtjänsten i Uddevalla kommun har påbörjat arbetet med att byta ut trygghetslarm hos äldre som bor hemma. Bytet sker successivt och i etapper, där de äldsta trygghetslarmen byts ut först. Det nya trygghetslarmet som ersätter det gamla innebär ingen skillnad i funktion eller utseende.

Teknikgruppens installatörer, Marika, Claes och Ludvig står framför en vit tjänstebil från Uddevalla kommun med kommunloggan på.

Det är teknikgruppens installatörer Marika, Claes och Ludvig som byter ut trygghetslarmen hemma hos dig som har trygghetslarm.

Teknikgruppens installatörer som utför detta arbete ringer alltid innan för att stämma av när det passar att vi gör bytet hos dig som har trygghetslarm hemma. Installatörerna har alltid legitimation med sig, arbetskläder med kommunloggan, och på deras tjänstebilar finns kommunloggan samt tjänstenummer.

Teknikgruppens installatörer heter Marika, Claes och Ludvig. Om du undrar över något kan du ringa någon av dem på följande telefonnummer:

  • Ludvig, telefon 0522-69 81 13
  • Marika, telefon 0522-69 81 46
  • Claes, telefon 0522-69 81 84

Mer information om trygghetslarm