Kommunfullmäktige sammanträder den 10 juni

Torsdagen den 10 juni sammanträder kommunfullmäktige på Stadshuset i sammanträdesrum Hedegärde via videomöte klockan 09:00.

Kommunfullmäktiges sammanträde med flera deltagare, ordförande sitter på ett podium.

På grund av samhällsutvecklingen med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast följer sammanträdet via webbsändning. Anledningen är att minska risken för smittspridning. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Utdelning av Uddevalla kommuns Folkhälsopris 2021 – observera tiden klockan 13.00
  • Kommunens flerårsplan 2022 - 2024 med budget 2022
  • Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019 - 2021
  • Kollektivtrafikplan för Uddevalla
  • Miljöredovisning 2020
  • Antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Rotvik 1:9

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet och övriga kallelser till kommunfullmäktige i länkarna nedan:

Se kallelsen till kommunfullmäktige den 10 juni Pdf, 27.1 MB.

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand