Läget med nya skolor i Ljungskile, Råssbyn och Skäret

Uddevalla kommun planerar för nya förskolor och skolor i södra Uddevalla i samverkan med Hemsö som arbetar med samhällsfastigheter. Först ut är Ljungs-Hälle förskola. Upphandling av totalentreprenad pågår med beräknad byggstart januari 2022.

Ljungskile vy över havet

De förberedande arbetena vid Hälle är i full gång. Byggnader på fastigheten rivs, bergsmassor ska sprängas bort och i augusti startar utbyggnaden av Skafterödsvägen som kommer att gå hela vägen upp till den nya förskolan.

För Ljungskileskolan pågår projektering, utredningar och program för genomförande. En fas där mark och byggrätt värderas inför upprättande av avtal för markförsäljning. Det kommer att tas fram hyreskontrakt, särskilda bestämmelser, ansvarsområden och gränsdragningar mellan Uddevalla kommun som hyresgäst och Hemsö som hyresvärd.

Planbesked och samråd är klart för en grundskola på Skäret. Detaljplanearbetet pågår och det planeras för en workshop med närboende efter semestrarna inför ett färdigställande av planen i december.

Förskola Råssbyn har ett positivt förhandsbesked. Ett förslag på placering och omfattning är framtaget. Planering av skolans storlek, vägutformning med mera pågår.

Det finns inga beslut tagna gällande Forshällaskolan.

Preliminär tidsplan för färdigställande av skolorna:

  • Ljungs- Hälle förskola klar 2023
  • Förskola Råssbyn klar tidigast 2024
  • Ljungskileskolan klar 2026
  • Skola vid Skäret klar tidigast 2026

Läs om ny del av Skafterödsvägen

Läs om rivning av hus

Läs mer om nya förskolor och skolor i Ljungskile, Råssbyn och Skäret