Lelångebanan upprustad och klar

En renoverad gång- och cykelväg med nytt slitlager och ny belysning. Nu är den populära Lelångebanans sista etapp upprustad och klar från Bjursjön fram till väg 172 i Kopperöd.

Lelångens nyrenoverade gång- och cykelväg intill Bjursjön, man ser en ny belysningsstolpe och en ny grillplats

Lelångebanan har rustats upp och längsmed Bjursjön finns nu nya belysningsstolpar. Där har det tidigare inte funnits någon belysning alls.

Belysningsstolpar med led-lampor har satts upp på en 600 meter lång sträcka från Bjursjöns badplats längsmed sjön fram till vägen vid norra delen av Bjursjön. Där har det tidigare inte funnits någon belysning alls. En ny grillplats har också gjorts iordning på denna sträcka.

I övrigt har Lelångebanan rustats upp från Bjursjöns badplats fram till väg 172, och de grässvålar som tidigare har funnits intill vägens kant har tagits bort vilket gör att gång- och cykelbanan nu upplevs vara bredare. Det har byggts ett nytt bärlager på vissa platser, och nytt slitlager har lagts på längs hela sträckan. Totalt är det cirka 2 kilometer av Lelångebanan som åtgärdats nu under våren.

- Det är stor skillnad på gång- och cykelvägen nu jämfört med innan. Nu kommer avrinningen från Lelångebanan att fungera. Den nya belysningen intill Bjursjön gör att gång- och cykelvägen kan användas under en större del av dygnet och under den mörka årstiden, säger Niklas Karlsson, projektledare samhällsbyggnad.

Nu återstår några justeringar vad gäller belysningen. Den kommer att vara i funktion inom kort.

Under hösten åtgärdades den första etappen av Lelångebanan, från Vännerberg till Bjursjön, en cirka 2 kilometer lång sträcka. Sammanlagt är det 4 kilometer av Lelångebanan som nu fått en rejäl ansiktslyftning.