Fler attraktiva ställplatser för husbilar utreds

I Uddevalla finns uppställningsplatser för husbilar i centralt läge vid Bohusläns museum samt vid Lindesnäs intill havet. Eftersom allt fler väljer att semestra med husbil utreder kommunen nu vilket område som skulle kunna passa att bli ytterligare ställplats för husbilar. Bodele på Gustafsberg, Skeppsviken och Svenskholmen är de platser man tittar närmare på.

en husbil åker på en asfaltsväg, gula blommande rapsfält intill och träd som börjar grönska

Allt fler väljer att semestra med husbil, därför utreder nu kommunen fler attraktiva ställplatser för husbilar.

Önskemål finns om att hitta en ställplats i en attraktiv miljö, gärna med havsutsikt eller nära havet. De tre områdena stämmer in bra på detta.

- Vi håller på att utreda dessa tre alternativ, de har lite olika förutsättningar. Ett av dessa områden skulle kunna kombineras med ett mindre antal nya ställplatser i centralt läge, exempelvis intill gästhamnen vid Uddevalla turistcenter, säger Christer Bergsten, mark- och exploateringsingenjör på plan- och exploateringsavdelningen.

Ställplatsen som utreds på Bodele är tänkt att ligga strax ovanför grusparkeringen vid Bodele badplats. Där skulle finnas utrymme för upp till cirka 40 husbilar. I området skulle även ett servicehus kunna placeras med duschar och toaletter, samt en spolplatta.

Parkeringsytan vid Skeppsviken intill Oljeberget är ett annat alternativ. Med viss utbyggnad av ytan skulle finnas utrymme för 20-25 husbilar. Även här finns möjlighet att placera servicehus med duschar och toaletter.

Det tredje alternativet som utreds är en yta intill Svenskholmens parkering. Om ytan byggs ut skulle det finnas plats för 15-20 husbilar. Ett servicehus med duschar och toaletter skulle kunna samordnas med småbåtshamnen.

I dagsläget finns uppställningsplatser för husbilar i centrala Uddevalla på Museigatan 2, i närheten av Bohusläns museum och Riverside. Där finns tillgång till el, och möjlighet finns att hämta färskvatten på andra sidan Bäveån i gästhamnen intill Uddevalla turistcenter.

Även vid Lindesnäs intill Rödön finns ett antal parkeringsplatser för husbilar. Där finns tillgång till allmän toalett på intilliggande båthamnsparkering samt vatten på bryggorna.

Mer information om ställplatser för husbilar

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00