Folkhälsopriset går till Fröken Folkes fik och Hitta ut

Årets folkhälsopris går till två pristagare, Fröken Folkes fik och Hitta ut. Priset delades ut av Hälsopolitiska rådets ordförande Camilla Johansson och kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson under kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen.

Pristagare av Uddevalla kommuns folkhälsopris

Årets folkhälsopris delades ut på torsdagen. På bilden syns Ylva West från Hitta ut, Camilla Johansson ordförande Hälsopolitiska rådet, samt Åsa Noord och Simone Olofsson från Fröken Folkes fik.

Uddevalla kommuns folkhälsopris syftar till att uppmuntra goda insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt arbete för att främja befolkningens hälsa och förebygga ohälsa. Folkhälsopriset består av 10 000 kronor, som de båda pristagarna får dela på, samt diplom och blommor. Hälsopolitiska rådet utser pristagare.

2021 har liksom föregående år varit ett mycket speciellt år. Hälsopolitiska rådet vill med folkhälsopriset lyfta fram två aktörer som på olika sätt främjat hälsa och förebyggt ohälsa under pågående pandemi. Genom sina verksamheter har de brutit ensamhet, möjliggjort anpassad social samvaro, fysisk aktivitet och fina upplevelser i vår närmiljö.

Folkhälsopriset 2021, Fröken Folkes fik, motivering:
Äldre personers och riskgruppers sociala sammanhang och möjlighet till umgänge har varit mycket begränsade under coronapandemin, detta har lett till social isolering och ofrivillig ensamhet. Fröken Folkes Fik har genom sin speciellt coronaanpassade lokal, kunnat erbjuda en mötesplats där äldre och riskgrupper kunnat mötas och fika i en coronasäker miljö. Verksamheten har varit mycket uppskattad och utgjort ett meningsfullt sammanhang som förebyggt ohälsa hos en målgrupp som riskerat ensamhet och ohälsa till följd av pandemin.

Folkhälsopriset 2021, Hitta ut, motivering:
I tider med begränsade möjligheter till sociala sammanhang och fysisk aktivitet har ”Hitta ut” varit en rolig och hälsobefrämjande skattjakt för invånare i alla åldrar i hela kommunen. ”Hitta ut” har inspirerat många som inte varit så vana att vistas i naturen eller att orientera, till att verkligen ”hitta ut” och upptäcka vår fina närmiljö. Det har betytt mycket för vår hälsa att kunna träffas och samtidigt få motion och frisk luft.