Satsningar inom äldreomsorgen

I mitten av juni inför omsorgsboendena Österängen och Kaprifol heltidsanställningar som norm. Förändringen är en del av arbetet med Heltidsresan. Samtidigt pågår också utbildning för medarbetare inom ramen för äldreomsorgslyftet.

Äldre dam som sitter i stol och som får hjälp att resa sig upp.

Heltidsresan och äldreomsorgslyftet är två satsningar som görs inom äldreomsorgen.

I Sverige har det länge varit vanligt med deltidsanställningar inom välfärdens kvinnodominerade områden som exempelvis vård och omsorg. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedriver nu tillsammans med fackförbundet Kommunal ett projekt som kallas för Heltidsresan. Heltidsresan innebär att heltidsanställningar ska bli norm, och att alla inom kommunals avtalsområde ska erbjudas heltid.

Så jobbar Uddevalla med Heltidsresan

I maj 2019 beslutade socialnämnden att alla som tillsvidareanställs inom fackförbundet Kommunals avtalsområde ska kunna erbjudas heltid. Även tillsvidareanställda som arbetar deltid ska erbjudas heltid.

Hösten 2019 startades ett pilotförsök på Rosenhälls vård och omsorgsboende och man införde heltid som norm. Cirka 31 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna hade då en heltidsanställning. I mars 2021 har andelen heltidsanställda på Rosenhäll ökat till 69 procent. Omställningen har möjliggjorts av en mer flexibel bemanningsprocess och genom att man nu hjälps åt i högre utsträckning mellan olika enheter.

Ökad andel omvårdnadstid av ordinarie personal

Nu går Heltidsresan vidare och vård och omsorgsboendena Österängen och Kaprifol inför heltid som norm med start den 14 juni 2021. Cirka 60 medarbetare har valt att gå från deltid till heltid vid uppstarten.

Förändringen kommer öka andelen omvårdnadstid som utförs av ordinarie personal och minska andelen omvårdnadstid som idag vanligtvis bemannas av timvikarier. En förändring som i längden kan ha en positiv påverkan på både arbetsmiljö och kontinuitet för invånare i behov av vård och omsorg.

Marion Vaern, Avdelningschef för social omsorg:

- Det är glädjande att vi nu går vidare i arbetet med att erbjuda heltidsanställningar. Det bidrar till stärkt ekonomi för den enskilde och en trygg pension i framtiden för de som väljer att jobba hos oss.

Äldreomsorgslyftet - ytterligare satsning på Uddevalla kommuns medarbetare

Förutom heltidsresan pågår också en satsning för att öka andel personal som har formell utbildning inom vård och omsorg. Äldreomsorgslyftet innebär att befintliga medarbetare har möjlighet att utbilda sig till undersköterska med lön. Just nu studerar strax över 30 medarbetare och till hösten kommer fler platser att erbjudas. Satsningen finansieras av statliga medel. Du hittar mer information om äldreomsorgslyftet på SKR:s webbplats:
Äldreomsorgslyftet - SKR

Ett stort omställningsprojekt för välfärden

Heltidsresan bedrivs i hela landet och är ett stort omställningsprojekt som beräknas pågå till och med år 2024. Bakgrunden till satsningen är att det kommer att bli svårt att rekrytera nya medarbetare till välfärdsyrkena framöver, eftersom många väntas gå i pension.

Heltidsresan är med andra ord ett sätt att säkerställa den framtida välfärden genom att ta tillvara på den kompetens som finns med hjälp av fler heltidsanställningar.

Du hittar mer information om Heltidsresan på webbplatsen www.heltid.nu.


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00