Föreningar och civilsamhället kan tycka till om översiktsplanen

Uddevalla kommun arbetar med att ta fram en ny digital översiktsplan som just nu är ute på samråd. Tisdag 15 juni kan föreningar och civilsamhällets organisationer göra sina röster hörda. Välkommen på digitalt samrådsmöte arrangerat av ÖK idé med föredragning och workshop!

Illustration med Uddevallabron och en skärgårdsbåt som åker på ett grönt vatten

Föreningar och civilsamhälle kan nu tycka till om hur framtidens Uddevalla ska se ut. Vad tycker andra Uddevallabor? Kolla in vår instagram rosterfranuddevalla.

Uddevalla kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som ska redovisa mark- och vattenanvändningen för hela kommunens yta och hur kommunen vill utvecklas på olika sätt.

Översiktsplanen syftar till att ta tillvara det unika läget, stärka alla invånarnas lust att utveckla sig själva och sin omgivning för att bidra till ett gott liv med hög livskvalitet. Vi behöver tillgodose både nuvarande och kommande generationers behov och möjligheter för en hållbar samhällsutveckling.

I förslaget till ny översiktsplan lyfts föreningslivet och civilsamhället. Det står bland annat att Uddevalla kommun ska:
• Öka människors möjligheter till meningsfulla aktiviteter för att stärka folkhälsan och minska fysisk, psykisk och social ohälsa.
• Verka för att ideella organisationer finns geografiskt utspritt i hela kommunen.
• Verka för att ideella organisationer kan erbjudas lokaler för att uppleva och organisera social gemenskap, träning, tävling och arrangemang.
• Verka för att skapa en bred ideell sektor som utgår från och tilltalar medborgarnas olika intressen och engagemang.
• Skapa tillgängliga och inkluderande allmänna kommunikationer, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar för att öka medborgarnas möjlighet att vistas i sociala miljöer, delta i aktiviteter och kreativa sammanhang.

Vad är viktigt för er förening i framtiden? Vilka perspektiv och kunskaper har föreningarna som behöver lyftas in i översiktsplanen för att den ska främja civilsamhällets organisationer i Uddevalla?

Välkommen på digitalt samrådsmöte!

Amanda Windeman, översiktsplanerare och projektledare på Uddevalla kommun, presenterar förslaget till ny översiktsplan tisdag 15 juni klockan 18-20.30. Anmälan till samrådsmötet görs senast den 13 juni via denna sida 

För frågor kontakta processledare Lisa Jonsson, lisa.jonsson@sv.se

Läs mer och se den digitala översiktsplanen för Uddevalla

Vad tycker andra Uddevallabor? Kolla in vår instagram rosterfranuddevalla.