Se kommunfullmäktige från den 10 juni

Nu kan du se webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni. Webbsändningen sparas på vår webbsida så att du kan se den även längre fram.

Kommunfullmäktige sammanträder och flera människor syns, ordföranden sitter på ett podium.

Se kommunfullmäktige från den 10 juni

Här är en del av de ärenden som togs upp på sammanträdet:

  • Utdelning av Uddevalla kommuns Folkhälsopris 2021 – observera tiden klockan 13.00
  • Kommunens flerårsplan 2022 - 2024 med budget 2022
  • Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019 - 2021
  • Kollektivtrafikplan för Uddevalla
  • Miljöredovisning 2020
  • Antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Rotvik 1:9

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet och övriga kallelser till kommunfullmäktige i länkarna nedan:

Se kallelsen till kommunfullmäktige den 10 juni

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll