Vårdnadshavare och andra viktiga vuxna får information om alkohol

Drogförebyggande samordnare i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg gör i år en gemensam satsning för att nå ut till vårdnadshavare med information om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Denna vecka har information om alkohol skickats ut till vårdnadshavare för elever både i grundskolan och gymnasiet. 

Drogförebyggande samordnare i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg.

Drogförebyggande samordnarna Unni Norén, Jasmin Nuhanovic, Monica Leijon, Sara Gunnarsson Forsberg och Miranda Gjelseth. Foto: Jerry Lövberg

Tidigare i våras skickades information om Cannabis ut. I höst kommer troligen information om tobak och spel.

Alkoholkonsumtionen bland unga har under flera år fortsatt att sjunka men då från en redan hög nivå.

- Det finns oro för att denna trend kan ha avtagit, säger Miranda Gjelseth, drogförebyggande samordnare i Uddevalla gymnasieskola. Alkohol skadar hjärnan oavsett ålder, men eftersom hjärnan utvecklas ända upp till 25-årsåldern är den känsligare hos unga. Inte nog med att kroppen utvecklas för fullt i tonåren, man genomgår även sin identitetsutveckling. Det är nu man utvecklar sin självkänsla, de tankar man har om sig själv och den man är. Risken att hamna i situationer som påverkar detta negativt är större vid berusning. Hos tonåringar som dricker är risken också större att de använder andra droger som tobak eller narkotika. Vi vill med denna information uppmärksamma och hjälpa våra föräldrar att stå på sig.

9 av 10 ungdomar vill att deras vårdnadshavare ska prata med dem om alkohol

En av de största anledningarna till att ungdomar avstår från tobak, alkohol och narkotika är att de inte vill göra sina vårdnadshavare besvikna. Tonåringar bryr sig om vad deras föräldrar säger - trots att det inte alltid verkar så.

Forskning visar att ungdomar som lyckas och trivs i skolan, har strukturerade fritidsaktiviteter och umgås med familjen löper mindre risk att börja med alkohol och andra droger. Studier visar på ett tydligt samband mellan tidig alkoholdebut och en ökad risk för att utveckla riskbruk och missbruk.

Forskning visar att ungdomar som lyckas och trivs i skolan, har strukturerade fritidsaktiviteter och umgås med familjen löper mindre risk att börja med alkohol och andra droger. Studier visar på ett tydligt samband mellan tidig alkoholdebut och en ökad risk för att utveckla riskbruk och missbruk.

Detta behöver du som vårdnadshavare veta om ungdomar och alkohol

Alkohol skadar hjärnan oavsett ålder. Ungas hjärnor är extra känsliga då de utvecklas ända fram till 25 års åldern. Forskningen visar att de ungdomar som inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker mindre. Tidig alkoholdebut ökar dessutom risken att prova narkotika. Därför är det viktigt att du som vårdnadshavare sätter tydliga gränser och är restriktiv med alkohol. Redan vid små mängder alkohol påverkas omdömet, tankeförmågan, minnet och reaktionsförmågan.

Risker och konsekvenser av ungdomars alkoholkonsumtion

Alkohol och våld har enligt forskning ett tydligt samband. I nästan sex av tio misshandelsfall finns alkohol med i bilden. Resultat från våra lokala drogvaneundersökningar visar att konsekvenser som ungdomar utsätter eller utsätts för när de har druckit alkohol är sexuella övergrepp, misshandel, åker med i en bil där man vet att föraren är alkoholpåverkad eller själva kör påverkade, har oskyddad sex samt blivit fotograferade i pinsamma eller kränkande situationer. Drygt var femte person som omkommit i trafiken gjorde det i en alkohol-eller drogrelaterad olycka, det gäller både personbilar och mopeder.

Sociala medier och tillgänglighet

Idag är det tyvärr lätt för ungdomar att få tag på alkohol. Via sociala medier som Instagram, Snapchat och TikTok sprids och delas information om var och hur man får tag på alkohol. En beställning är bara ett klick bort. Prata med era tonåringar kring vad de ser och upplever på sociala medier.

23% av eleverna i åk 2 på gymnasiet och 13% av eleverna i åk 9 anger att senaste gången de drack alkohol, fick de alkoholen av sina föräldrar. Bjud inte och förse inte era tonåringar med alkohol. Ibland kan ett nej vara det finaste du kan ge din tonåring.

10 goda råd till viktiga vuxna

  • Visa omtanke. Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med sitt barn. Om du är orolig, berätta varför du är det.
  • Var intresserad och lyssna. En bra relation handlar framför allt om att bygga upp ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser och tar dem på allvar.
  • Lita på dig själv. Försök lyssna på dig själv och vad du tycker om saker och ting. Som vårdnadshavare har du rätt att välja det som känns bäst för dig.
  • Var tydlig och sätt gränser. Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för tonåringen att själv ta ställning eller göra som du bestämt.
  • Hjälp till att säga nej. För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn bra argument. Berätta att det är starkt att kunna visa en egen vilja och säga nej, till alkohol och andra saker, även när alla andra säger ja.
  • Bjud inte på alkohol och köp inte ut. De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Man kan inte lära sina barn hur man dricker alkohol med måtta. Det enda man lär dem är att dricka.
  • Kom ihåg att du är en förebild. Fundera på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.
  • Ta hjälp av andra föräldrar. Ibland kan det vara skönt att veta vad som gäller i andra familjer när argumentet ”alla andra får” dyker upp i diskussioner med din tonåring.
  • Våga släpp taget. Din tonåring håller på att utforska sin lite mer vuxna identitet. Var öppen för det nya, och våga släpp taget. Men visa att du finns där och att du gärna hjälper till.
  • Visa kärlek. Din tonåring behöver förstå att du tycker om hen oavsett vad som händer. Närhet och kärlek betyder mycket, oavsett hur gammalt ditt barn är.

Mer fakta och tips om alkohol och ungdomar hittar du på Tonårsparlören.se

För mer information kontakta gärna Drogfri Ungdom i Uddevalla

Unni Norén,
unni.noren@uddevalla.se

Miranda Gjelseth,
miranda.gjelseth@uddevalla.se

Jasmin Nuhanovic,
jasmin.nuhanovic@uddevalla.se