Nyasfalterad väg och tydligare parkering vid Mollön

Ny asfalt har lagts från Undavägen ned till Mollöns badplats, parkeringsplatserna har skyltats upp tydligt och vändplanen har asfalterats. Förbättringarna syftar till att göra det enklare för besökare att parkera, samt underlätta för räddningstjänstens fordon att komma fram vid utryckning.

vägen upp från Mollön med Unda camping på höger sida

Nu är vägen som leder ned till Mollön nyasfalterad. Här syns vägen i riktning från Mollön, med Unda camping på höger sida.

Mollön är ett populärt utflyktsmål sommartid. Nu är det lättare att ta sig ned till badplatsen då den befintliga vägen och mötesplatserna längsmed vägen fått ny asfalt och dikena har rensats ur. Vid de båda parkeringsytorna har grusytan sladdats av och jämnats till, och nya markeringar för parkering har målats på staketen. Nya skyltar visar nu tydligt var det är tillåtet att parkera. På den övre och nedre parkeringsplatsen finns det sammantaget cirka 150 kostnadsfria parkeringsplatser.

På den nedre parkeringen, alldeles intill Mollöns badplats, har antalet handikappanpassade parkeringsplatser utökats från två till fem. Vändplanen har numera också asfalt, vilket gör hela området mer tillgängligt.

Ny asfalt har också lagts på den lilla vägen ned mot sjösättningsrampen som ligger intill bryggan med rullstolsramp. Vägbommen framför rampen hålls numera stängd sommartid för att minska trafiken in på badplatsens område under badsäsongen.

- Vi har gjort dessa förbättringar för att det ska vara lättare för räddningstjänsten att komma fram till Mollön vid utryckning, särskilt när det är fina dagar och många besökare. Därför är det inte heller tillåtet att parkera längsmed vägen, besökare hänvisas till de parkeringsplatser som vi nu skyltat upp och förbättrat. Hela området är nu mer tillgängligt för alla besökare, säger Jörgen Wennergren, samhällsbyggnad.

Handikapp parkeringar och asfalterad parkeringsyta vid Mollön

Nu är det asfalt även vid två av de handikapp-anpassade parkeringarna vid Mollön.

Vägen ned mot sjösättningsrampen Mollön

Vägen ned mot sjösättningsrampen har fått ny asfalt.

parkeringsskylt på parkeringen framför hagen

Parkeringarna har blivit tydligt skyltade.

övre parkering Mollön

Den övre parkeringen på väg ned mot Mollöns badplats.