Kompensationsbonus till medarbetare som bär skyddsutrustning under pandemin

Kommunstyrelsen har beslutat om arbetsmiljökompensation till medarbetare som bär omfattande skyddsutrustning i sitt arbete under pandemin.

Närbild på två skyddsvisir.

Visir tillsammans med munskydd är och har varit en del av många medarbetares vardag.

Covid-19 pandemin innebär utmaningar för flera av Uddevalla kommuns verksamheter och inom vård- och omsorgsområdet måste många medarbetare bära skyddsutrustning. Kommunstyrelsen har därför beslutat om en kompensationsbonus till de medarbetare som har en kraftigt försämrad arbetsmiljö på grund av omfattande skyddsutrustning.

- Nästan all personal har påverkats i sin arbetssituation under det gångna pandemiåret. Det har gjorts ett fantastiskt jobb för att få verksamheten att fungera så normalt som möjligt. Vi vill kompensera den personalgrupp som drabbats allra mest, genom att beordras att använda skyddsutrustning i mycket större omfattning än normalt, säger kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson.

Vårdnära verksamheter

Kompensationsbonusen är på 3000 kr och baseras på en heltidsanställning. Ersättningen gäller de medarbetare som arbetar i vårdnära verksamheter och som är beordrade att bära skyddsutrustning. För att vara aktuell för arbetsmiljökompensationen ska man ha varit anställd i juli 2020 och vara fortsatt anställd i juni 2021. Arbetsmiljökompensationen betalas ut i samband med juni månads löneutbetalning för månadsanställda och i samband med augusti månads löneutbetalning för timanställda.

Kompensationsbonusen kommer att betalas ut till cirka 1700 månadsanställda medarbetare i samband med juni månads löneutbetalning. Timanställda medarbetare kommer att få kompensationsbonusen i samband med augusti månads löneutbetalning. Beräkningen av hur många timanställda medarbetare det rör sig om är ännu inte klar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00