Underhållsarbete på Strandpromenaden

Nu i sommar ska underhållsarbete genomföras på Strandpromenaden. Den 500 meter långa träbryggan ska både tvättas och oljas in. Första etappen av arbetet med tvätt av bryggan inleds måndag 28 juni.

Strandpromenadens träbrygga och hängbro en solig sommardag

Strandpromenadens träbrygga ska tvättas och oljas in i sommar.

Tvättningen av Strandpromenadens träbrygga kommer att ske nattetid och arbetet beräknas ta en vecka och pågå till och med söndag 4 juli. Det innebär att gång- och cykelvägen kan vara öppen som vanligt under dagtid. Däremot kommer träbryggan att vara avstängd klockan 19.00-06.00, från måndag till och med söndag.

I andra etappen ska träbryggan oljas in. Detta arbete kan utföras först när bryggan är tvättad och har torkat ordentligt. Startdatum för detta arbete är planerat till måndag 5 juli och arbetet beräknas vara klart 11 juli. Under denna period kommer Strandpromenadens träbrygga att vara helt avstängd, dygnet runt.

Arbetet med att olja in bryggan är väderberoende eftersom bryggan måste vara riktigt torr innan den oljas in. Det behöver också vara uppehåll ett par dagar efter att arbetet är slutfört. Vid regn kan detta arbete bli förskjutet i tid. I så fall återupptas arbetet med att olja in träbryggan under vecka 29. Under vecka 28 är det uppehåll i arbetet på grund av ett evenemang 17 juli.

Även hopptornet och en trappa intill, ett solskydd, samt ett bord och träbänkar som står på träbryggan kommer att tvättas och oljas in.

För att oljan inte ska droppa ned i vattnet kommer träbryggan att plastas in undertill med absorberande duk.

Informationsskyltar sätts upp på Strandpromenaden vid Skeppsvikens parkering samt i höjd med stranden vid Bodele.

Entreprenör för arbetet med Strandpromenaden är Trolldalens Alltjänst.

För mer information, kontakta Elena Tibblin, gatuingenjör, telefon 0522-69 63 24