Äsperödsdämme rivs för att gynna fisken i Bäveån

Dubbelt så mycket lax och öring i Bäveån. Det är målet med de åtgärder som nu inleds i Bäveån i höjd med regementsområdet. Äsperödsdämmet ska rivas bort och stora mängder sten och grus ska placeras i vattnet för att få ett gynnsamt lekområde för fisk och annat djurliv.

Fem personer står framför Bäveån som forsar i bakgrunden

Niclas Åberg, 8+fjordar, David Alfredsson, Uddevalla kommun, Andreas Mattsson och Charlotta Ekstrand, Uddevalla Energi och Marcus Ask, Uddevalla Entreprenad AB samarbetar för att skapa bättre vandringsväg för fisk i Bäveån.

På måndagen inleddes arbetet med de biotopvårdande insatserna i Bäveån. I ett första steg ska dämmet som är cirka två meter högt och skär tvärs genom Bäveån, rivas.

Äsperödsdämmet fyller inte någon funktion i dagsläget och tillhör Uddevalla Energi. Dämmet byggdes 1939, och i området nedanför dämmet har det sedan 1600-talet funnits sågverk där man använde sig av vattenkraften från Bäveån. I dagsläget är dämmet ett vandringshinder för fisk, men när det nu tas bort kan fisken simma längre uppströms.

- Det känns jättebra, det är kul att vara igång. Vi har jobbat med denna fråga sedan 2017, det är viktigt för oss att skapa bättre förutsättningar för fisk i Bäveån, säger Andreas Mattsson, drift- och underhållschef på Uddevalla Energi.

Arbetet har föregåtts av arkeologiska undersökningar i området och en tät dialog med länsstyrelsen. Åtgärderna genomförs i ett samarbete mellan Uddevalla Energi, 8+fjordar, Uddevalla kommun och sportfiskarna.

Sammanlagt ska 100-300 ton natursten, grus och sand från Backamo läggas i Bäveån strax nedanför försvarsmuséet fram till Äsperödsdämmet, en sträcka som är cirka 400 meter. På så sätt skapas lekbottnar som är attraktiva för lax och öring, och som gynnar annat djurliv som dag- och nattsländor, strömstare, gul forsärla och kungsfiskare. Samtidigt bibehålls vattennivån på samma nivå som idag, när dämmet tas bort.

- När man tar bort vandringshinder som det här och skapar lekbottnar så får man en rejält ökad produktion av öring och lax. Vår målsättning är att det ska bli mer rovfisk ute i fjordarna, för att få en bättre balans i ekosystemet. Vi vill genomföra detta på fler platser, Bäveån blir som ett pilotprojekt för oss, säger Niclas Åberg, projektledare 8+fjordar.

När alla åtgärder är genomförda räknar man med att det blir dubbelt så mycket öring och lax i Bäveån. Om ett år ska provfiske genomföras för att se hur bestånden av fisk ser ut.

- Vi tycker det är väldigt viktigt att få beskattningsbara bestånd av fisk, så att sportfisket kan fungera i Bäveån och locka besökare och turister. Vår förhoppning är att man ska kunna se mycket fisk i Bäveån inne i centrala Uddevalla, säger David Alfredsson, skogsförvaltare i Uddevalla kommun.

Det är Uddevalla Entreprenad AB som fått i uppdrag att lyfta bort dämmet och placera ut sten- och grusmassorna i Bäveån. Allt arbete bekostas av Uddevalla Energi och 8+fjordar via LOVA-bidrag, och beräknas vara klart om cirka två veckor.

8+fjordar arbetar för att ta bort sammanlagt 16 vandringshinder för fisk i de fem kommuner som ingår i samarbetet. I Uddevalla finns vandringshinder i Bodeleån, Holmaån och på Bokenäset som också kommer att tas bort inom ramen för LOVA-bidraget.

vatten rinner över ett betonghinder i Bäveån

Äsperödsdämmet ska plockas bort så att fisken lättare kan vandra uppströms i Bäveån.

Bäveån nedströms träbron nedanför regementsområdet

Nedströms träbron som leder över till försvarsmuseet ska sten, grus och sand läggas i vattnet för att skapa lekbottnar för lax och öring.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00