I detta extra tjocka sommarnummer kan du läsa om flera nya etableringar och företag som väljer att flytta sina verksamheter till Uddevalla.

ML-projektledning och Bergmex går ihop och bildar MEXL. Vi har pratat med systrarna Frendberg som driver marknadsföringsbyrå tillsammans: Frendberg Agency. Studenter från HDK-Valand – Högskolan för konst och design presenterar modeller för "Cirkulär kommun" i ett samarbete med Avdelningen för Hållbar Tillväxt och ute på Hafsten Resort öppnar sommaren högt uppe i träden med den nya höghöjdsbanan.

Vi har även pratat med Jocke Hermanson som berättar om sin 27 år långa företagsresa med Upplevelsebolaget:

"Att driva en verksamhet som vi gjort i snart 27 år är ganska unikt i Sverige. Vi är stolta över att vi lyckats bita oss kvar såhär länge, speciellt om man tänker på att vi bara fokuserar på naturbaserad turism med kringliggande förgreningar. Att sälja upplevelser; det är det som gör att människor väljer att komma hit till Bohuslän"

- Joakim Hermanson, Upplevelsebolaget.