Rimnersvallens renoveringsbehov

Vi vill förtydliga varför kommunen planerar att renovera Rimnersvallen. Arenan har en rejäl sättningsproblematik som idag påverkar funktionen av både löparbanor och fotbollsplaner, en kurvläktare som är utdömd och en huvudläktare som behöver byggas om.

Rimnersvallen i Uddevalla.

Kommunen ser både ekonomiska och funktionella fördelar med att se över helheten på Rimnersområdet. Det är till exempel bättre att bygga en ny tillgänglig huvudläktare och åtgärda sättningsproblematiken ordentligt i stället för att fortlöpande behöva renovera.

- När vi ändå planerar för dessa stora åtgärder så är det rimligt att vi undersöker vilka investeringar som behövs för att arenan ska följa de riktlinjer och den standard som svenska friidrottsförbundet och svenska fotbollsförbundet kräver idag, säger Peter Larsson som är kommundirektör och projektägare.

Det finns också brister i Rimnershallen som med fördel kan åtgärdas genom att samnyttja anläggningarna i området. En behovsanalys visar att Rimnershallens entré är för trång och saknar luftsluss. Omklädningsrum, verksamhetslokaler samt förrådsutrymmen är för få och det finns säkerhetsbrister i kommunikationsvägarna. I förslagen till renovering av Rimnersvallen och nybyggnation av simhall finns lösningar på denna problematik.

- Vi förstår att det kan bli krångligt för många idrottsutövare under några år. Men vi måste också utveckla oss! Vi behöver hänga med genom bättre standard och inte minst bättre tillgänghet för personer med funktionsvariation. Alla ska kunna verka sida vid sida med eliten. Det bidrar till ökad motivation och långsiktig hälsa för våra barn och unga, säger Peter Larsson.

Tre investeringsalternativ har tagits fram och presenterats för styrgrupp, kultur och fritidsnämnd och kommunstyrelse. Alternativen motsvarar:

  1. Nuvarande standard på arenan och tillgänglighetsanpassning. Återkommande renoveringar kommer krävas på befintlig huvudläktare och innerplan.
  2. Standardkrav för elitidrottfotboll och friidrott samt tillgänglighetsanpassning.
  3. Som alternativ två men med ytterligare lokalutrymmen och ökad publikkapacitet.

Kultur och fritidsnämnden förordar alternativ 2 med elitidrottsstandard och full tillgänglighetsanpassning för både publik och idrottsutövare. Det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige i september.

Läs mer om vad de tre investeringsalternativen innebär i kallelsen till kultur och fritidsnämndens sammanträde 2 juni 2021.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00