Skolverksuppdrag blev bok om hållbar utveckling

Fredagen den 18 juni släpptes boken Hållbar utveckling: Att lära för livet och framtiden på förlaget Natur och Kultur. Boken är skriven av förskollärare Lise-Lott Fjell och rektor Erica Strand och bygger på erfarenheter från deras yrkesliv och särskilt från åren som NT-utvecklare i förskolan.

Författarna står och visar upp sin bok med havet som bakgrund

Erica Strand, rektor i Stenungsund och Lise-Lott Fjell, förskollärare i Uddevalla, har skrivit en bok om lärande för hållbar utveckling.

Åren 2013 till 2016 gjorde många kommuner i Sverige på uppdrag av Skolverket en satsning för att utveckla undervisningen inom naturvetenskap och teknik. Som en del av detta anställdes särskilda NT-utvecklare vars arbete hade som syfte att bidra till ökad måluppfyllelse hos barn och elever och till ett ökat intresse för vidare studier inom naturvetenskap och teknik. Inom förskolan i Uddevalla kommun anställdes Lise-Lott Fjell och Erica Strand som NT-utvecklare, och det var under den här perioden som idén om en gemensam bok föddes.

- Vi hade väldigt tidigt en idé om att skriva en bok för att samla våra erfarenheter och bidra till att fler skulle känna glädjen som undervisningen i naturvetenskapen och tekniken ger, säger Lise-Lott Fjell och Erica Strand.

Författarna vill med boken beskriva olika delar av hållbar utveckling och hur exempelvis Barnkonventionen och de globala målen tillsammans med undervisning i naturvetenskap och teknik för yngre barn hänger samman i en helhet. Boken beskriver hur man driver hållbarhetsarbete i förskolan och varvar förhållningssätt och teori med praktik; från enklare lektionstips till hur pedagoger kan planera och genomföra större projekt.

- Vi vill ge både barn och pedagoger i förskolan rika förutsättningar för att lära sig mer om hållbar utveckling genom att arbeta med naturvetenskap och teknik i den dagliga verksamheten, säger författarna. Vår förhoppning är att barnen ska få kunskap, medvetenhet och lära sig värna om sig själva och sin miljö genom att grundlägga goda vanor. Bokskrivandet har varit hårt arbete under flera år men det har varit värt varje bokstav nu när den är klar!

Båda författarna är aktiva som ordinarie ledamöter inom OMEP Sverige. OMEP står för Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire och är en internationell organisation som sammanför olika yrkesgrupper som arbetar för de yngre barnens bästa. Lise-lott Fjell är också nybliven representant i Rymdstyrelsens skolråd.

För mer information kontakta gärna

Lise-Lott Fjell
Förskollärare Parkens förskola Uddevalla

Erica Strand
Rektor Stenungsunds kommun