Vad ska våra nya insektshotell heta?

Nu har det kommit upp tre nya och knappt två meter höga flerbostadshus i parken på Söderplan. Gatu- och parkenheten hoppas på snabb inflyttning av bin, humlor och andra insekter i husen som kommer att ha gräs och ängsblommor på taken. Över sommaren kan du lämna ditt förslag till vad de tre nya insektshotellen ska heta.

Sophia Pagerup och Patricia Bohlin står intill ett av insektshotellen. De har på sig orange arbetskläder.

Hjälp oss ge namn till de tre nya insektshotellen, säger Sophia Pagerup och Patricia Bohlin från gatu- och parkenheten.

Det är medarbetarna på gatu- och parkenheten som tillverkat de tre insektshotellen och fyllt dem med naturmaterial som hämtats från skogen, samt murstenar. Olika stora hål har borrats i pinnar av varierande tjocklek, det ligger mossa, kottar, bark, gräs, hallon- och björnbärskvistar i olika lager i de små husen. På taken ligger ett lager torv där det växer gräs och olika ängsblomsorter som är attraktiva för insekter.

- Vi kollade på nätet och hittade ett insektshotell som vi tyckte om, sedan började vi bygga utifrån de skisserna. Det har tagit tid att få dem klara, men det har varit ett jätteroligt arbete, säger Patricia Bohlin, gatu- och parkenheten.

Hon har tillsammans med kollegorna Eva Thol Nordfeldt, Oskar Wiik och Andreas Lans konstruerat de nya hotellen.

Utöver insektshotellen har Söderplan också fått tillskott av några stora, äldre stockar, som kan bli attraktiva bon för humlor och andra insekter. Planteringarna i parken ska ses över och fler perenner ska planteras, något mindre träd ska bytas ut – allt för att skapa ett paradis för pollinatörer och insekter.

- Vi har sökt och fått LONA-bidrag för att kunna göra Söderplan till en attraktiv plats för bin, humlor och andra insekter och gynna den biologiska mångfalden. Vi skulle vilja döpa om Söderplan till Insektsparadiset Söderplan. Vi hoppas vi kan inspirera kommuninvånarna till att själva gynna den biologiska mångfalden och hjälpa våra hotade pollinatörer som är så otroligt viktiga. Det finns många enkla sätt att gynna våra pollinatörer, säger Sophia Pagerup, arbetsledare gatu- och parkenheten.

Nu i sommar har allmänheten möjlighet att lämna förslag på namn till de tre insektshotellen. Namnskyltar ska i höst sättas upp på respektive hotell.

- Hjälp oss med att hitta bra namn till våra insektshotell, säger Sophia Pagerup.

Lämna ditt förslag på namn till insektshotellen! Du kan mejla dina förslag till insektshotell@uddevalla.se eller lägga en lapp med ditt förslag i den svarta lådan som står intill insektshotellen på Söderplan. Vi behöver dina namnförslag senast 22 augusti.

de olika lagren på insektshotellen

Insektshotellen har lager av olika material och håligheter.

Gräs och ängsblommor växer på taken på insektshotellen, i bakgrunden syns de nya bostäderna i Folkets park

Gräs och ängsblommor växer på taken.

Humla på en buske med rosa blommor

Nu blir det trivsammare för humlor och andra pollinatörer i parken vid Söderplan.