Håll i och håll ut i sommar

Håll i och håll ut i sommar för att fortsatt minska spridningen av covid -19. Tillsammans hjälps vi åt! Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

coronaskylt vid badplats Unda. Skylten har texten Att hålla avstånd är att visa omtanke

Fortsätt att hålla i och hålla ut i sommar.

Du bör stanna hemma och testa dig vid symptom på covid -19, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt, hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel. Alla verksamheter ska fortsatt vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

För aktuellt läge vad gäller vaccinationer och restriktioner, se länkar till ansvariga myndigheter på denna sida

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00