Nytt barn- och elevadministrativt system till hösten

Uddevalla kommun byter system för barn- och elevadministration. Det nya systemet Tieto Education startar vecka 33 och kommer att innebära förändringar för dig som är vårdnadshavare till barn i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem.

Tieto Educations gränssnitt i app och e-tjänster.

Tieto Educations app och e-tjänster kan användas på alla digitala enheter

Tieto Education kommer att följa barnet från förskolan upp till gymnasiet. Systemet erbjuder e-tjänster och en app som ersätter förskolans och skolans nuvarande motsvarigheter.

Det nya systemet innebär nya digitala tjänster

Förskola och pedagogisk omsorg

  • Nya e-tjänster för ansökan om plats, ansökan om byte, lämna inkomst.
  • Ny app för att lämna omsorgsschema, ange vistelsetid och avsluta plats.

Grundskola

  • Nya e-tjänster för att lämna önskemål om skola/skolbyte.
  • Ny app för frånvaroanmälan.

Fritidshem

  • Nya e-tjänster för ansökan om plats, ansökan om byte och lämna inkomst.
  • Ny app för att lämna omsorgsschema och avsluta plats.

Samma app för förskola, grundskola och fritidshem

Appen Tieto Edu kommer att användas för att göra frånvaroanmälan och lämna schema/vistelsetid i förskola, grundskola och fritidshem. De nya funktionerna kommer att introduceras vid olika tillfällen under hösten.

  • Vid höstterminsstart vecka 33 kommer appen Tieto Edu att ersätta Dexter för frånvaroanmälan i grundskolan.
  • Den 1 september kommer förskolan att byta app för omsorgsschema, från Vklass till Tieto Edu.
  • Senare under hösten kommer fritidshemmen att byta Tempus-appen mot Tieto Edu.

Vecka 32 är systemen stängda

Vecka 32 sker systembytet, då är både det gamla och det nya systemet nedstängda för exempelvis ansökan om plats eller byte av förskola, skola eller fritidshem. Vecka 33 öppnar det nya systemet.

Mer information vid skolstart

Du som vårdnadshavare kommer att få mer information om de olika digitala tjänsterna när höstterminen börjar. Informationen skickas ut via förskolans och grundskolans lärplattformar Vklass och Unikum.