Ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

I maj 2021 fattade riksdagen beslut om en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Den nya lagen gäller från och med 1 juli 2021 och innebär nya kompetenskrav för de som utför ingreppen, större skyldigheter för verksamheterna och stärkt skydd för de som får en behandling. 

människor som går över ett övergångsställe, man ser bara benen på dem

Från 1 juli gäller nya regler för olika typer av estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar.

Lagen innebär bland annat att

  • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som är ansvarig tillsynsmyndighet.
  • Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna. Endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botox och fillers.

Verksamheter blir anmälningspliktiga till kommunen

Vissa injektionsbehandlingar är undantagna från den nya lagen, exempelvis tatuering och andra ytliga injektioner, exempelvis kosmetisk tatuering, micropigmentering eller microneedling. Dessa behandlingar är kvar under kommunens tillsyn.

I samband med att det nya regelverket börjar gälla sker också en förändring för vilka hygieniska behandlingar som ska anmäla sin verksamhet till kommunen. Verksamheter som bedriver hygienisk behandling och som omfattas av miljöbalken ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg, till exempel barberare. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta, exempelvis tatuering.

De verksamheter som omfattas av bestämmelserna har fram till 1 september 2021 att anmäla sig skriftligen till samhällsbyggnadsnämnden respektive IVO. Anmälan ska innehålla bland annat

  • vilka behandlingar som erbjuds
  • om engångsrakblad eller engångsnålar används
  • om skärande verktyg används tex rakhyvel, rakkniv
  • om stickande eller skärande verktyg återanvänds efter rengöring och sterilisering
  • om håltagningspistol med eller utan engångskassett används

Är din behandling anmälningspliktig?

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Om vi bedömer att din verksamhet omfattas av anmälningsplikt, kommer en timme i handläggningsavgift tas ut för år 2021, enligt Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning.

Mer information

Ny lag ger säkrare skönhetsbehandlingar (IVO)

Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (Riksdagen)

Förordning (2021:367) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (Riksdagen)

Proposition 2020/21:57: Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (Regeringen)

Anmälningspliktig verksamhet (Socialstyrelsen)

Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (IVO)

Hygienlokaler