Upphandling av entreprenör är klar för renovering av Rimnersvallen

Nu är upphandlingen klar gällande entreprenör för renovering och tillgänglighetsanpassning av Rimnersvallen. Det är Peab som har tilldelats uppdraget. Projektet kommer att kunna starta förutsatt att kommunfullmäktige tagit beslut.

Idéskisser renovering Rimnersvallen

Idéskisser renovering Rimnersvallen. Framtagna av PE teknik och arkitektur.

Tre investeringsalternativ har tagits fram och presenterats för styrgrupp, kultur och fritidsnämnd samt kommunstyrelse. Alternativen motsvarar:

  1. Nuvarande standard på arenan och tillgänglighetsanpassning. Återkommande renoveringar kommer krävas på befintlig huvudläktare och innerplan.
  2. Standardkrav för elitidrottfotboll och friidrott samt tillgänglighetsanpassning.
  3. Som alternativ två men med ytterligare lokalutrymmen och ökad publikkapacitet.

Kultur och fritidsnämnden tog 2 juni beslut om att föreslå kommunfullmäktige att välja alternativ 2 med elitidrottsstandard och full tillgänglighetsanpassning för både publik och idrottsutövare. Det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige i september.

Under våren genomförde Uddevalla kommun en marknadsdialog med flera stora entreprenörer i syfte att skapa kunskap, väcka intresse för projektet samt säkerställa tidplan och ett gott samarbete.

- Vi är glada att tilldelningsbeslutet nu är klart och att vi har säkerställt att projektet kommer att ha den samlade organisation och kompetens som krävs, säger Peter Larsson som är kommundirektör.

Att renovera Rimnersvallen är en del av att skapa Uddevallas nya sport- och idrottscenter på Rimnersområdet.

Läs mer om Rimnersvallens renoveringsbehov

Läs mer om projektet Rimnersvallen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00