Så stöttar Dalabergs förskola barnens språkutveckling under sommaren

Avdelningen Humlan på Dalabergs förskola har spelat in filmer som ska skickas till barnen under sommaruppehållet. Filmerna är ett sätt att hålla kontakten med barnen och ge dem fler möjligheter att möta och hålla i gång svenska språket.

Förskollärare Britt-marie Ahlström bredvid självporträttet som nallen Maja har målat.

Förskollärare Britt-Marie Ahlström med nallen Majas självporträtt, som kommer att möta barnen efter sommaren.

Många av barnen på Dalabergs förskola har begränsad kontakt med svenska under sommarledigheten. Risken är då en tillbakagång i barnens svenska språkutveckling. Avdelningen Humlan som jobbar med barn i åldern ett till fyra år har utvecklat en idé som går ut på att skicka korta filmer till barnen under sommaren.

- Vi har under många år funderat kring hur vi ska motverka att barnen tappar en del av sina språkkunskaper och ville hitta ett sätt att ge barnen fler möjligheter att möta svenska på ett välbekant sätt, säger Britt-Marie Ahlström som är förskollärare på Humlan.

Sammanlagt tio filmer kommer att skickas ut till barnen via förskolans gemensamma lärplattform Vklass. I varje film träffar barnen Britt-Marie Ahlström som är karaktären nallen Maja. Filmerna baseras på det barnen fått lära sig under det gångna läsåret. Det är exempelvis storleksbegrepp, färger, frukter, antal, leksaker, sagor och sånger. I någon film används även TAKK, tecken som stöd.

- Vi hoppas att filmerna blir ett bra sätt att repetera och upprätthålla kunskaper som barnen jobbat hårt för att få under läsåret, säger Britt-Marie Ahlström.

Ett annat syfte med filmerna är att visa vårdnadshavare hur förskolans olika lokaler används och ser ut. Under pandemiåren har vårdnadshavare inte tillåtits komma in i lokalerna och har liten kännedom om hur förskolan ser ut. Filmerna blir dessutom ett sätt att hålla kontakten med barnen och göra starten på höstterminen både mer lockande och mer trygg.

- Vår förhoppning är en tryggare och lugnare start för barnen, och att de kan fortsätta sin språk- och kunskapsutveckling på ett enklare sätt, säger Britt-Marie Ahlström.


För mer information kontakta gärna

Britt-Marie Ahlström
Förskollärare

Johanna Almqvist-Uddén
Rektor

Bild från filmen där maja målar sitt självporträtt.

I en av filmerna målar nallen Maja sitt självporträtt.