Markarbeten skapar plats för Uddevallas nya brandstation

Förstärkt mark ska ge en stabil grund för byggnationen av den nya brandstationen i Uddevalla. Samtidigt pågår arbetet med att bygga en ny cirkulationsplats och nya anslutningsvägar.

Vy över brandstationens nya tomt där markarbeten pågår.

Vy över markarbetena på brandstationens tomt, de runda ringarna som syns i marken är spår av kalkcementpelarna.

Förberedelserna inför Uddevallas nya brandstation som ska byggas mellan Västgötavägen och Exercisvägen fortsätter. Det berg som tidigare fanns på tomten är nu sprängt och bortschaktat för att ge plats åt den framtida stationen.

- Vi har krossat cirka 50 000 ton och stenmassorna kommer att användas i de fortsatta markarbetena samt i andra projekt i kommunen, säger Birgitta Andersson som är projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Marken förstärkt med 4000 kalkcementpelare

För att stabilisera marken och undvika sättningar på brandstationens tomt har stora delar av området förstärkts med kalkcementpelare. Metoden innebär att man gör ett borrhål i marken som sedan fylls med en kombination av kalk och cement. Detta gör att marken förstärks och får en ökad hållfasthet.

- Marken är förstärkt med fler än 4000 kalkcementpelare och det känns bra att vi har stabiliserat området ordentligt, säger Birgitta.

Arbetet med att bygga en cirkulationsplats och väganslutningar pågår och mer detaljerad information finns i nyheten ”Nu startar arbetet med rondell på Västgötavägen" som publicerades i slutet av april. På grund av arbetet med kalkcementpelarna och omläggning av ledningar kommer cirkulationsplatsen att bli klar i slutet av september.

Mer information om brandstationen

Uddevallas nya brandstation beräknas vara klar till sommaren 2023 och Uddevalla kommun har skrivit kontrakt med Serneke som ska bygga den nya stationen. Arbetet sker i samverkan mellan Uddevalla kommun, Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän och Serneke.

Du hittar mer information och nyheter om brandstationen på webbsidan ”Ny brandstation” här på uddevalla.se.

På youtube kan du se en film från Valdemarsviks kommun om stabilisering av mark med kalkcementpelare