Graffitikonst på Dalabergs bibliotek

Det senaste tillskottet bland Uddevalla kommuns utomhusverk är en vacker graffitimålning skapad av elever på Dalabergsskolan och Hovhultsskolan. Du hittar konstverket till vänster om Dalabergskyrkans entré, på Dalabergsskolans södra fasad.

Sara Westfelt framför graffitimålningen.

Biblioteksassistent Sara Westfelt har varit ansvarig för projektet i Uddevalla kommun.

I sommar har elever i årskurs 4-6 på Dalabergsskolan och Hovhultsskolan haft möjlighet att prova på graffitikonst i projektet ”Att skapa sin stad” som är en gatukonst- och graffitiworkshop. Tanken är att workshopen ska bidra till att barn och unga får en relation med sin plats. Resultatet av elevernas arbete är en graffitimålning som sitter på Dalabergsskolans södra fasad, till vänster om Dalabergskyrkans entré.

Lära av varandra på ett lekfullt sätt

Workshopen har anordnats av Uddevalla kommun i samverkan med gruppen Streetcorner. Streetcorner är en förening som består av flera olika konstnärer som jobbar med graffiti-workshops. Övergripande tema för målningen var "hem". Vad är hem och hur känns hem? Mikael Rickman och Embla Nilsson Kolbe från Streetcorner lotsade barnen från skiss till färdig målning och workshopen höll på i tre dagar i Dalabergsbibliotekets lokaler. Biblioteksassistent Sara Westfelt har varit ansvarig för projektet från kommunens sida.

- Det som fångade mitt intresse med workshopen var föreningens förhållningssätt ”each one teach one”, som innebär att deltagarna lär av varandra på ett lekfullt sätt, berättar Sara.

Nytt utomhusverk i Uddevalla kommun

Uddevalla kommuns konstansvarige Carl Casimir besökte workshopen och tittade på barnens arbete, som nu har blivit ett offentligt utomhusverk i Uddevalla kommun. Verket invigdes tisdagen den 13 juli, och ett bra sommartips är att kika förbi och titta på det spännande konstverket.

- Jag är så glad att vi har kunnat göra detta, och ambition är att det ska bli ett projekt som sätter Dalaberg på kartan, säger Sara.

Projektet har genomförts med hjälp av det statliga stödet ”Allas sommarlov”, som är ett bidrag för avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år.

Om du vill veta mer om projektet är du välkommen att kontakta biblioteksassistent Sara Westfelt.

Två barn står framför graffitikonstverket.

Abdul-maleeq Adio och Nadia Ahmad var två av de elever som deltog i workshopen.