Strandpromenadens träbrygga stängs av för underhåll

Måndagen den 19 juli klockan 09.00 stängs strandpromenadens brygga av på grund av inoljningsarbeten. Om allt går som planerat kommer träbryggan att öppnas igen söndagen den 25 juli klockan 21.00.

Strandpromenadens träbrygga i sommarväder med blå himmel.

Strandpromenadens träbrygga stängs tillfälligt av för underhållsarbete.

Som en del i underhållsarbetet med strandpromenadens träbrygga kommer bryggan att oljas in under perioden 19 juli till 25 juli. Detta innebär att bryggan kommer att vara helt avstängd för gång- och cykeltrafik från och med måndagen den 19 juli klockan 09.00 till och med söndagen den 25 juli klockan 21.00.

Informationsskyltar om avstängningen sätts upp på Strandpromenaden vid Skeppsvikens parkering samt i höjd med stranden vid Bodele. Tänk på att det är viktigt att respektera avstängningarna.

Absorberande duk fångar upp oljan

Arbetet med oljningen är väderberoende eftersom bryggan behöver vara riktigt torr innan inoljningen, och då det inte bör regna alldeles efter att oljningen är klar. För att oljan inte ska droppa ned i vattnet kommer träbryggan att plastas in undertill med absorberande duk. Tidigare i sommar har bryggan också tvättats för att förberedas för inoljningen.

Entreprenör för arbetet med Strandpromenaden är Trolldalens Alltjänst och du kan läsa mer om träbryggans underhåll i tidigare publicerade nyheter:

För mer information, kontakta Elena Tibblin, gatuingenjör, telefon 0522-69 63 24.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00