Kontakta Västerhavets informationscentral om du ser något ovanligt längs kusten

Sommartid är vi många som rör oss längst vår vackra kust och njuter av båtliv och salta bad. Om du ser något ovanligt som en främmande art eller ett oljepåslag vill Västerhavets informationscentral gärna veta mer.

Kajakpaddlare längs kusten.

Västerhavets informationscentral tar emot observationer längs kusten.

Länsstyrelsen har en informationscentral för Västerhavet som tar emot dina observationer eller hjälper dig med dina frågor om kustvattenmiljön. Det kan handla om rapportering av döda djur, oljeutsläpp i havet, algblomning och främmande arter.

Om du ser något som du reagerar på i sommar är du välkommen att höra av dig till centralen.

Du hittar mer information på informationscentralens webbplats och kan också kontakta centralen via mail infovasterhavet@lansstyrelsen.se eller via Västerhavets Facebooksida