Hastighetsbegränsningar i delar av Södra hamnen

Hastigheten sänks till 30 km/h och fordon som är tyngre än 3,5 ton får välja en annan väg.

Framlykta och framdörr på silverfärgad personbil.

Personbilar hastighetsbegränsas till 30 km/h i delar av Södra hamnen.

Torsdagen den 22 juli införs hastighetsbegränsningar för personbilar i delar av Södra hamnen. Hastigheten sänks till 30 km/h och fordon som är tyngre än 3,5 ton får inte köra på utmärkt sträcka. Skyltar sätts upp i det aktuella området och förutom begränsningarna i hastighet och fordonsvikt, beräknas inga andra verksamheter än Uddevalla kommuns egna att påverkas av avgränsningarna.

Du hittar aktuell vägsträcka i bifogad karta över området Pdf, 265.9 kB., sträckan är markerad med blå färg.

Begränsningarna är en försiktighetsåtgärd som Uddevalla kommun genomför i samråd med geotekniska experter eftersom markstabiliteten i området är försvagad. Åtgärden genomförs parallellt med projekteringsfasen av det översvämningsskydd som ska byggas i området kring Bäveån i centrala Uddevalla.

Du hittar mer information om det pågående arbetet med kajpromenaden och översvämningsskyddet här på uddevalla.se.