Kalkning med hjälp av helikopter på Herrestadsfjället och Bredfjället

Tisdag den 3 augusti startar arbetet med att kalka sjöar, vattendrag och våtmarker på Herrestadsfjället och Bredfjället. Kalkningen görs för att minska försurningen och hjälpa fisken att leva vidare.

Kalkning med helikopter över sjöarna på Herrestadsfjället och Bredfjället kring den 3 augusti.

Kalkning med helikopter sker över sjöarna på Herrestadsfjället och Bredfjället kring den 3 augusti.

Det är svårt att ange exakt var kalkningshelikoptern kommer att kalka eftersom arbetet är väderberoende.

- Kalken motverkar försurning och neutraliserar svavelsyra och kväveoxid som försurar vattnet. Tack vare kalkningen kan fisken överleva och rommen kläckas, säger Sofia Stengavel, kommunekolog och kalkningsansvarig.

Uddevalla kommun kalkar i området en gång per år för att fisk som abborre och mört ska kunna finnas kvar i sjöarna på Herrestadsfjället och Bredfjället.

Minskade nedfall men gammalt nedfall fortsätter att försura

Försurningen i vattnet beror på urlakning av svavel- och kvävenedfall som ligger lagrat i marken. Nedfallet har minskat, men försurningen fortsätter eftersom gammalt nedfall fortsätter att lakas ur marken. Målet är att försöka få ett pH-värde kring 6 i sjöarna.

Mer information och spridningsplan

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00