Belysning sätts upp på fem lekplatser

Uddevalla satsar nu på att öka tryggheten på kommunens lekplatser genom att installera belysning. Uddevalla kommun förvaltar cirka 50 lekplatser och under 2021 kommer belysning upp på fem av de lekplatser som i dagsläget saknar detta.

Lekplatsen Dalalunden i Lane Fagerhult, man ser gungor på två ställningar och ett lekhus med rutchkana i bakgrunden

Lekplatsen Dalalunden i Lane Fagerhult är en av de fem lekplatser som under året får belysning.

Arbetet kommer ta cirka två dagar per lekplats och pågår preliminärt under veckorna 34-36. Då arbetet kräver montering av belysningsstolpar kommer lekplatserna att helt eller delvis stängas av under de dagar arbetet pågår.

- Vi vet att många vill ha belysning på sina lekplatser, så det känns bra att vi nu kommer igång med att sätta upp det, säger Elena Tibblin, gatuingenjör på samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun.

Nedan finns information om tidplan samt vilka lekplatser som berörs under 2021.

Tidplan installation belysning lekplatser

Vecka 34:

Nordostan, adress Nordostpassagen. Stängs delvis av.

Dalalunden, adress Ekeskärsvägen, Lane Fagerhult. Stängs delvis av.

Vecka 35:

Opalen, adress Opalvägen. Stängs delvis av.

Herrestadsparken, adress Peders gata. Stängs delvis av.

Vecka 36 (preliminärt):

Violinen, adress Violinvägen. Stängs av helt.

Entreprenör är Uddevalla Energi AB.