Arbetet med Uddevallas nya brandstation går vidare

Cirkulationsplatsen på Västgötavägen och anslutningsvägarna vid Uddevallas nya brandstation beräknas vara klara i slutet av september. Pålningsarbetet för brandstationens bottenplatta startar sent i augusti då vi också tar det första spadtaget.

Visionsbild Uddevallas nya brandstation. En byggnad i svart, med röda portar. Framför passerar några människor.

Visionsbild för Uddevallas nya brandstation. Illustration: Fredblad arkitekter.

Arbetet med Uddevallas nya brandstation startas upp igen under vecka 32 efter sommarens uppehåll. Marken på den nya stationens tomt är nu förstärkt och du kan läsa mer om förstärkningsarbetet i nyheten Markarbeten skapar plats för Uddevallas nya brandstation.

Cirkulationsplats och anslutningsvägar klara i höst

Parallellt med arbetet på tomten så håller även en cirkulationsplats på att byggas upp, samt anslutande vägar. Du hittar mer information om detta arbete i nyheten Nu startar arbetet med rondell på Västgötavägen.

Om allt går som planerat så ska cirkulationsplatsen och anslutningsvägarna vara klara i slutet av september.

Brandstationen får en egen sprinklerbassäng

För att förse brandstationens sprinklersystem med vatten så kommer vi att bygga en sprinklerbassäng. Innan sprinklerbassängen kan gjutas så behöver vi förstärka markområdet där bassängen ska finnas. Vi kommer därför att starta med spontning av bassängområdet i mitten av augusti. Spontning innebär att man slår ner ett slags stålbalkar i marken för att förstärka området och förebygga rasrisk.

Pålning och första spadtag för bygget

I slutet av augusti kommer även pålningen att påbörjas för den yta där brandstationen ska byggas. Pålningen kommer att ske med stålpålar och syftet med pålningen är att få en stabil grundläggning av byggnaden.

- Planen är att vi ska kunna slå i den första pålen den 30 augusti och i samband med detta även ta ett första spadtag för byggnationen, säger Birgitta Andersson som är projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun.

När pålningen är klar börjar grundläggningen för brandstationens bottenplatta. Plattan ska vara klar runt årsskiftet så att brandstationens stomme ska kunna börja resas i februari 2022.

Mer information om brandstationen

Uddevallas nya brandstation beräknas vara klar till sommaren 2023 och arbetet sker i samverkan mellan Uddevalla kommun, Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän och Serneke.

Du hittar mer information och nyheter om brandstationen på webbsidan Ny brandstation här på uddevalla.se.