Nya sätt att arbeta ger mer kvalitetstid till äldre

Andelen äldre i befolkningen kommer att öka i framtiden. Socialtjänsten ser automatisering som en del av lösningen för att frigöra tid hos personal och samtidigt få mer kvalitetstid till de äldre som behöver hjälp.

En skrattande äldre kvinna med rullator sitter på en bänk och samtalar med en kvinnlig anställd inom vård och omsorg.

Med automatiseringar blir det mer kvalitetstid till de äldre som behöver hjälp.

Sedan några år tillbaka arbetar socialtjänsten med att kartlägga och se över olika processer i verksamheten. Målet är att automatisera där det är möjligt. Några exempel på områden där automatisering införts är utbetalning av habiliteringsersättning, avgiftshantering inom äldreomsorgen och kontroll av större utgiftsposter.

- Automatiseringen kommer att vara nödvändig när andelen äldre blir allt fler. På så sätt kan vi skapa mer kvalitetstid med våra vårdtagare, ta bort tråkiga och monotona arbetsuppgifter hos vår personal och ha mer kvalificerade uppgifter kvar, säger Roger Granat, socialchef.

Inom socialtjänsten har automatisering införts vid avdrag på avgift för hemtjänst om en äldre varit inlagd på sjukhus en period, varit tillfälligt inskriven på korttidsenheten på Rosenhäll eller fått hjälp av personalen från Trygg hemgång efter hemkomst från sjukhus.

Ett annat område för automatisering är genomgång av öppna hälso- och sjukvårdsjournaler för äldre. Om ingen aktivitet skett i journalen de senaste 30 dagarna går en förfrågan till ansvarig sjuksköterska, som får ta ställning till om journalen ska stängas eller inte. Automatisering har också införts vid uppsägning av trygghetslarm.

Nya beslut om ändring av avgift för vård- och omsorgsplats, hemtjänst eller ledsagning går också in i systemen automatiskt så att vårdtagaren får korrekt faktura. Även fakturor för distribution av matlådor hem till äldre genereras med automatik, baserat på hur många matlådor den äldre har beställt.

I Uddevalla arbetar IT-utvecklare tätt tillsammans med ansvarig processledare inom socialtjänsten för att genomlysa socialtjänstens många olika verksamhetsområden och möjliga automatiseringar.

- Vi ska hitta alla möjliga tänkbara processer och se hur vi kan arbeta smartare. Just nu är det främst administrativa processer som automatiserats. Vårt mål är att underlätta för våra undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter så att det blir mer kvalitetstid med de äldre som de hjälper, säger Eva Hansson, processledare i socialtjänsten och tidigare sjuksköterska.

Exempel på kommande processer där socialtjänsten undersöker automatisering är genomgång av hjälpmedelsfakturor, felanmälan av hjälpmedel och digital chatbot för HSL-handbok.

Välfärdsteknik kan skapa trygghet och självständighet

Uddevalla kommun ingår i ett projekt som leds av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som handlar om att öka kunskapen om digitala tjänster och välfärdsteknik. Välfärdsteknik inom äldreomsorgen handlar om att man använder digitala verktyg för att öka äldres självständighet och skapa mer tid för personlig omsorg. Mer information finns på webbsidan Uddevalla digitaliserar för smartare äldreomsorg.

SKR har ett nationellt Kompetenscenter för välfärdsteknik. Centret ska stötta landets kommuner i arbetet med att införa välfärdsteknik i Sveriges äldreomsorg. Mer information på SKR:s webbplats på sidan Kompetenscenter välfärdsteknik

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00