Tyck till om länsstyrelsens riskhanteringsplan för översvämning

Uddevalla är ett av fem områden i Västra Götaland som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har pekat ut som områden som bedöms ha betydande översvämningsrisk. Länsstyrelsen har nu tagit fram en riskhanteringsplan för översvämning som gäller Uddevalla, som myndigheter, organisationer, företag och allmänheten kan tycka till om.

Träbänkar och trägång i riktning mot Bohusläns museum, utloppet av Bäveån till vänster i bilden. Kastanjeträd med gulnande löv.

Länsstyrelsen vill ha in synpunkter på sin riskhanteringsplan för översvämning, som gäller Uddevalla.

Syftet med riskhanteringsplanen är att utifrån identifierade risker ta fram mål och åtgärder för att minska eller förhindra översvämningsrisken. Målet är att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet.

Länsstyrelsen vill ha in synpunkter på riskhanteringsplanen för Uddevalla senast 24 september.

Skicka dina synpunkter till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skriv diarienummer 451-18636-2021 i ämnesraden på ditt mejl.

Läs Länsstyrelsens riskhanteringsplan för Uddevalla

För mer information, kontakta Länsstyrelsen:

Håkan Alexandersson
010- 224 53 75
hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se

Stephanie Hellstrand
010- 224 48 17
stephanie.hellstrand@lansstyrelsen.se