Bra resultat vid kontroll av mjukglass

Under sommaren säljs stora mängder glass och många försäljningsställen erbjuder även mjukglass. Brister i hanteringen kan leda till bakterietillväxt och matförgiftning. Kommunens livsmedelsinspektörer har därför genomfört kontroll av mjukglass på ett flertal försäljningsställen och i princip samtliga kontroller visade bra resultat.

Glasstrut med kulglass i rosa och vita färger och strössel på toppen, ett barn med vit prickig tröja håller i struten men man ser inte barnet tydligt.

Kommunens kontroller av mjukglass i juni visade bra resultat. (På bilden syns en strut med kulglass.)

Sammanlagt har 16 verksamheter i Uddevalla och Ljungskile kontrollerats i juni månad, med syfte att värna hälsan för de konsumenter som äter mjukglass.

I projektet kontrollerades rengöring av mjukglassmaskinen samt personalens hygien. Prover togs också på mjukglassen för analys av bakterieinnehåll.

Resultatet av kontrollerna visade att rutiner för mjukglassmaskinen och personalens hygien följdes bra. Av de 16 analyssvaren på mjukglass var det bara ett prov som visade något förhöjda värden. Verksamheten justerade då sina rutiner och vid ny provtagning var resultatet bra.

- Vi såg att verksamheterna skötte sin hantering av mjukglass på ett hygieniskt och bra sätt. Det känns tryggt för konsumenterna, säger Anders Nilsson, livsmedelsinspektör.