Längre handläggningstider för ärenden inom barn och utbildning

Har du gjort ett ärende i barn och utbildnings e-tjänster och väntar på ett svar? Just nu pågår byte av det administrativa systemet.

Person som arbetar med dator, pratar i telefon

Denna vecka startar kommunens nya barn- och elevadministrativa system, Tieto Education. Införandet kan innebära nya rutiner och därför kan handläggningstiderna bli något längre än vanligt ett tag framöver.

Vi hoppas du har överseende med detta.

Läs tidigare nyhet om nya systemet för barn- och elevadministration

Vid frågor, kontakta kommunens kontaktcenter.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00