Fortsätt hålla i och hålla ut

Håll i och håll ut även fortsättningsvis för att minska spridningen av covid -19. Tillsammans hjälps vi åt! Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Håll avstånd - illustration med två blå gubbar med ett rött hjärta emellan och pilar

Fortsätt att hålla i och hålla ut.

Du bör stanna hemma och testa dig vid symptom på covid -19, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt, hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel, resa smittsäkert och träffa personer i riskgrupp på ett säkert sätt.

Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka. I Västra Götaland kan ungdomar födda 2005 och tidigare boka vaccinationstid från 11 augusti. Ungdomen behöver inte ha fyllt 16 år innan vaccination. Läs mer om vaccinationer i Västra Götalandsregionen på 1177 Vårdguiden

För aktuellt läge vad gäller vaccinationer och restriktioner, se länkar till ansvariga myndigheter på denna sida