Urban dans i världsklass till Aktivitetsparken

På onsdag 25 augusti kommer ett internationellt danskompani, Compagnie Dyptik, till Aktivitetsparken på Oljeberget i Uddevalla. Det blir en hip hop-föreställning med dans, hög energi, smittande beat och orientalisk twist. Här kan du se urban dans i världsklass.

Dansföreställning med dansare som klättrar upp på stålstaket, publiken syns framför dem

Välkomna att se dansföreställningen D-Construction i Aktivitetsparken på Oljeberget onsdag 25 augusti. Pressfoto: Dyptik

Spelplatsen är en stor byggnadsställning som blir dansarnas scen. Den blir på samma gång en lekplats och ett fängelse, som både skyddar och utelämnar – en plats som öppnar för både konfrontation och inspiration. Föreställningen D-Construction förenar, inspirerar och raserar, för att kunna skapa något nytt. Som grupp skapar de en kraftfull enhet, när de bryts isär är de unika var och en för sig.

Compagnie Dyptik är ett hip-hop-kompani som grundandes 2012 av de två koreograferna Mehdi Meghari och Sauhail Marchiche, med bakgrund i breakdance. Kompaniet har sin bas i Saint-Etienne i Frankrike. Utöver att producera scenkonstnärliga verk är kompaniet djupt engagerat i kulturella utbyten och engagemang med publiken.

- Nu har du chans att se ett internationellt känt danskompani i en föreställning som du annars bara kan se i storstäder. Här i Uddevalla är dessutom föreställningen på en väldigt speciell och vacker plats, säger Kim Jondell, kultursamordnare.

I samband med föreställningen kommer Aktivitetsparken att vara avspärrad med enbart ett insläpp. Det kommer att finnas extra publikvärdar, tillgång till handdesinfektion och begränsat antal i publiken.

Aktivitetsparken kommer att vara avstängd från klockan 14 och framåt på onsdag, då scenen ska byggas upp. Föreställningen D-Construction startar klockan 18.00.

D-Construction presenteras av Göteborgs dans- och teaterfestival som en del i festivalens regionala program i samarbete med Uddevalla kommun och med stöd av Västra Götalandsregionen och Franska Institutet.

Mer information om D-Construction och biljetter