Byggstart för Uddevallas nya brandstation

Måndagen den 30 augusti fick en stålpåle i den nya brandstationens bottenplatta symbolisera stationens byggstart. Stålpålen signerades av representanter från Uddevalla kommun, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Serneke innan den drevs ner i marken.

Tre män i hjälm och väst står vid en pålningsmaskin.

Christer Larsson affärschef Serneke, kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson och förbunds-/räddningschef Mats Johansson vid den symboliska stålpålen.

Uddevallaborna ska få en modern och funktionell brandstation som just nu håller på att byggas i anslutning till Västgötavägen och riksväg 44. Stationen beräknas vara färdigbyggd sommaren 2023 och arbetet med att förbereda tomten för byggnation har pågått sedan februari 2021. Stora mängder berg har sprängts bort och krossats och dessutom byggs en ny cirkulationsplats för att underlätta kommande utryckningar.

Du kan läsa mer om den nya brandstationen och följa bygget här på uddevalla.se.

Ett viktigt avstamp in i framtiden

Brandstationen byggs i samverkan mellan Uddevalla kommun, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Serneke som är entreprenör för bygget. Ceremonin inleddes av projektledare Birgitta Andersson från Uddevalla kommun och projektchef Christoffer Sundin från Serneke som hälsade välkommen.

- Det är en stor dag, och vi ser på ett väldigt konkret sätt att det blir en ny brandstation i Uddevalla, sa Birgitta Andersson.

Välkomnande följdes av tal av Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande, Mats Johansson, förbunds/ räddningschef Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Christer Larsson, affärschef Serneke.

- I dag gör vi ett viktigt avstamp in i framtiden. Vi är många som ser framemot att Uddevalla ska få en modern brandstation som erbjuder en funktionell arbetsmiljö. Det är viktigt att verksamheten vilar på stabila grunder och det känns mycket bra att bygget är igång, sa kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelson i sitt tal.

Signerad stålpåle drevs ner i marken

Eftersom grävningsarbetena på brandstationens tomt pågått ett tag, blev det inget klassiskt första spadtag med spade och grus. Istället var det en stålpåle i stationens bottenplatta som sig fick fungera som symbol för byggstarten.

Innan pålen drevs ner i marken fick alla som ville signera pålen, som sedan slogs ner till cirka 12 meters djup. Stålpålen är en hörnpåle och står på den plats där stationens utbildningslokaler kommer att finnas.

Här ovan kan du se en film från byggstarten den 30 augusti.
En syntolkad version av filmen finns också på Youtube

Brandmän framför en brandbil.

Den första brandbilen med besättning körde in på området och deltog i ceremonin.

Flera personer är samlade runt en pålningsmaskin och kommunstyrelsens ordförande signerar pålen.

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson signerar stålpålen innan den drivs ner i marken.

Översiktsbild ovanifrån av byggområdet med byggmaskiner och vägarbeten.

En översiktsbild över byggområdet visar både brandstationens tomt och cirkulationsplatsen.