Kommunfullmäktige sammanträder den 8 september

Onsdagen den 8 september sammanträder kommunfullmäktige på Östraboteatern klockan17:30. På grund av pågående pandemi ombeds allmänheten att endast följa sammanträdet via webbsändningen.

Kommunfullmäktige sammanträder, ordförande sitter på ett podium framför åhörare.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges uppdrag.
  • Socialnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges uppdrag.
  • Kommunstyrelsens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges uppdrag.
  • Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022.
  • Begäran från barn och utbildningsnämnden om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform.
  • Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen.
  • Förslag på nya vägnamn för bostadsområdet Skarsjövallen.

Läs gärna kallelsen i sin helhet:
Kommunfullmäktiges kallelse den 8 september

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00