Vad tycker du om din kommun?

Din åsikt är viktig! Just nu skickar Statistiska centralbyrån (SCB) ut informationsbrev till dig som är utvald att svara på medborgarundersökningen som genomförs nu i höst. Sammanlagt får 4800 slumpmässigt utvalda invånare chans att tycka till om Uddevalla kommun.

En illustration av en person med ett frågetecken, och med texten Är du utvald?

Är du utvald att svara på medborgarenkäten? Din åsikt är viktig för oss!

Genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i din kommun.

Medborgarundersökningen kan besvaras via en pappersenkät eller på webben, och i informationsbrevet som skickas ut från SCB finns inloggningskod till den webbaserade enkäten. Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Uddevalla kommun. Senaste gången en medborgarundersökning genomfördes i Uddevalla kommun var hösten 2018.

Din medverkan i undersökningen är viktig för oss! För att kunna utveckla den kommunala servicen är det viktigt att veta hur just du upplever Uddevalla som en plats att leva, bo och verka på.

Medborgarundersökningen omfattar

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Allmänna frågor om kommunen

Medborgarundersökningen är utformad så att det ska gå att delredovisa resultatet för följande områden: Dalaberg/Hovhult, Tureborg, Lane Ryr, Ljungskile, Bokenäs och centrum.

Sammanlagt genomför 161 kommuner i landet en medborgarundersökning i höst. Samtliga tabeller och resultat från de deltagande kommunerna kommer att presenteras på SCB:s hemsida 20 december.

Mer information om medborgarundersökningen finns på Statistiska centralbyråns hemsida