Så ska insektshotellen heta vid Söderplan

I juni sattes tre insektshotell upp vid Söderplan i Uddevalla och namnförslag efterlystes från allmänheten. Nu är det klart att de tre små byggnaderna ska heta Bihusgården, Hotell CarlBia och Hotell Biverside. Uddevalla kommun har också fått länsstyrelsens utmärkelse ”Länets bivänligaste kommun” för sitt arbete med biologisk mångfald.

Eva Thol Nordfeldt och Patricia Bohlin skruvar upp en namnskylt på ett av insektshotellen med röda och vita knutar

Eva Thol Nordfeldt och Patricia Bohlin skruvar upp en av namnskyltarna till insektshotellen, som fått namnen Bihusgården, Hotell CarlBia och Hotell Biverside.

Under måndagen sattes namnskyltar upp på de tre insektshotellen vid Söderplan, i enlighet med det vinnande namnförslaget. Insektshotellen är attraktiva för 60-70 olika arter bin - bland annat rödmurarbin, samt solitärgetingar, tvestjärtar, nyckelpigor och andra insekter och tecken finns på att en del hyresgäster flyttat in under sommaren. De små husen är tillverkade av medarbetarna på gatu- och parkenheten.

- Vi har fått in ett 50-tal roliga namnförslag och det har varit svårt att välja ut tre namn bland så många idéer. Men vi fastnade för Bihusgården, Hotell CarlBia och Hotell Biverside, säger Patricia Bohlin, Eva Thol Nordfeldt och Sophia Pagerup på gatu- och parkenheten.

Den första namnskylten skruvades upp av Maria Jacobsson, förvaltningschef för samhällsbyggnad.

Maria Jacobsson skruvar upp namnskylt, man ser en bit av insektshotellet med röda och vita knutar.

Maria Jacobsson, förvaltningschef samhällsbyggnad, skruvar upp första namnskylten.

- Det är otroligt viktigt att vi gör insatser för den biologiska mångfalden, vi vet att det behövs. Vi behöver också få ut budskapet om att alla kan göra något för att gynna pollinatörerna, säger hon.

De tre insektshotellen är en av flera åtgärder i satsningen Insektsparadiset Söderplan, som är finansierad av den lokala naturvårdssatsningen LONA från länsstyrelsen. I parken har stora stockar placerats ut som bland annat gynnar humlor, och under det närmaste året ska fler perenner planteras i rabatterna, blommor ska planteras runt träden och något mindre träd ska bytas ut. Målet är att det ska finnas blommande växter i parken från vår till sen höst, så att det under hela växtsäsongen finns tillgång till mat för pollinatörerna.

Under måndagen överlämnade länsstyrelsen ett kilo ängsfröer till gatu- och parkenheten med anledning av utmärkelsen ”Länets bivänligaste kommun”, en utmärkelse som också gått till två andra kommuner, Kungälv och Hjo.

Marja Nordin och Linda Karlsson från länsstyrelsen räcker över en papperspåse med ett kilo ängsfrön till Sophia Pagerup, arbetsledare gatu- och parkenheten, i bakgrunden syns grönska och en parkering vid Söderplan

Naturvårdshandläggarna Marja Nordin och Linda Karlsson från länsstyrelsen räcker över en papperspåse med ett kilo ängsfrön till Sophia Pagerup, arbetsledare gatu- och parkenheten

- Ni har gjort väldigt mycket för den biologiska mångfalden i Uddevalla kommun, och har många projekt som är på gång. Här finns också mycket energi och vilja att visa upp detta för medborgarna, säger Linda Karlsson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Ängsfröerna kommer att användas för att anlägga en ängsyta på en del av gräsytan mellan Parkens förskola och parkeringen intill Söderplan, för att locka ännu fler bin, humlor och fjärilar. Fröerna kommer också att användas för att stödså i refugen längsmed Göteborgsvägen och till att stödså en yta med ängsblommor nedanför nya lekparken i Badhusparken i Ljungskile.

- Det är väldigt positivt att arbeta i sådana här LONA-projekt för att inspirera kommuninvånare och andra. Vi behöver sprida kunskap om varför pollinatörer är så viktiga, säger kommunekolog Sofia Stengavel.

Läs tidigare nyhet Vad ska våra nya insektshotell heta?

igenmurade hål i en trädgren i insektshotellet, man ser en närbild av insektshotellet

Igenmurade hål i en trädgren i insektshotellet tyder på att några gäster flyttat in, kanske rödmurarbin.

Fontänen vid Söderplan, med vatten som sprutar upp och med planteringar av blommor i lila/cerise nyanser

Planteringarna vid Söderplan kommer att få tillskott av perenner, för att förlänga perioden med blommande växter.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00