Ljungskiles nya förskola, Ljungs-Hälle

I Ljungskile planerar vi för en ny förskola som ersätter den befintliga förskolan vid Ljungskileskolan (Hälle förskola). Uddevalla kommun och Hemsö har i samverkan tagit fram utformningen av förskolan som planeras för 160 barn.

Idéskiss Ljungs-Hälle förskola. Illustration: Hemsö/Okidoki Arkitekter

Genom att flytta förskoleverksamheten till den nya förskolan tillgängliggörs mark för att bygga nya och utökade skollokaler för Ljungskileskolan.

Ljungs-Hälle förskola ligger på naturtomt med fina naturvärden som bevaras på förskolans gård. Förskolan kommer att certifieras med miljömärkningen Svanen. På taket placeras solceller för att hållbart försörja fastigheten med el. Hållbarhet, långsiktighet och flexibilitet har varit vägledande vid utformningen av den nya förskolan. Avdelningarna är flexibelt utformade för att kunna utnyttja lokalerna både för små och stora barn, beroende på hur barnkullarnas storlek förändras över tid.

Ljungs-Hälle förskola är det första projektet som påbörjas inom ramen för samarbetet med Hemsö. Byggstart är beräknad till första kvartalet 2022 med färdigställande till sommaren 2023.